Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:12

Nytt utbildningspaket inom området övning och övningsutvärdering

I takt med samhällsutveckling och identifierat kunskapsbehov inom övningsverksamhet arbetar MSB under 2023 med utveckling inom utbildningsområdet övning och övningsutvärdering.

I samband med Fördjupningsperioden 2023 – en period enligt den nationella övningsstrategin där aktörer kan kraftsamla kring lärande och metodutveckling - kommer MSB att erbjuda nya kurser på olika nivåer i form av pilotkurser inom fyra områden:

  • Övningsgrunder.
  • Övningsledning.
  • Övningsutvärdering.
  • Övningsformat.

Kurserna ska inspirera till ökad kunskap om övning som verktyg för att stärka aktörers beredskap och förmåga samt syftar till att skapa förutsättningar för kursdeltagare att kunna leda, planera och delta i genomförande och utvärdering av samverkansövningar i olika format. Samtliga kurser har inriktningen av ett aktörsgemensamt systemperspektiv.

Målgruppsanpassat till både offentlig och privat sektor

MSB vill med dessa kurser skapa förutsättningar för lärande om övningsverksamhet för personer som arbetar med beredskapsfrågor men framför allt riktat till personer som arbetar med att besluta om, planera, genomföra eller utvärdera samverkansövningar inom såväl offentlig som privat sektor. Kurserna vänder sig således till personer som arbetar med beredskapsfrågor och övningsverksamhet på myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer inom samhällets beredskap för kris och krig. Kurserna vänder sig även till frivilligorganisationer och andra aktörer med vilka kommuner, regioner och myndigheter kan behöva samverka för att hantera en samhällsstörning i hela hotskalan.

Ett dialogmöte med externa aktörer har genomförts för att säkerställa att vi möter rätt behov och en efterfrågan. Redan i höst kommer fyra nya kursupplägg genomföras som pilotsatsningar.

Nedan finns direktlänkar till de nya övningskurserna för mer information, kursplaner och anmälan:

Övningsgrunder, distans 12-13 september

Övningsledning, Rosersberg 17-18 oktober

Övningsutvärdering, Rosersberg 24-25 oktober

Övningsformat, Rosersberg 5-6 december

Publicerad: 10 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:12

Senast granskad: 10 maj 2023

Till toppen av sidan