Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:13

MSB:s generaldirektör mötte nytt civilsamhällesråd

Civilsamhället är en viktig del av den svenska beredskapen och MSB arbetar aktivt med att stärka utbytet mellan offentliga och ideella aktörer i frågor som rör krisberedskap och civilt försvar.

Som en del av detta har MSB:s GD tagit initiativ till ett råd bestående av företrädare för civilsamhällets aktörer. Den 11:e maj träffades rådets medlemmar i ett första möte. Torsdagen den 11:e maj bjöd MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka in tio ideella organisationer till ett första möte i den nya rådskonstellationen.

Stort värde i samarbete med civilsamhället

Syftet med rådet är att ge civilsamhället en plats i den nya strukturen för civilt försvar och bidra till att lösa uppgifter och utveckla områden inom civil beredskap. MSB ser ett stort värde i att samarbeta med civilsamhället och myndighetens målsättning är att på bred front få med fler frivilliga i beredskapen och långsiktigt möjliggöra att civilsamhället kan bidra.

MSB:s GD inledde mötet med att lyfta behovet av att få med civilsamhället i beredskapen nu när den nya strukturen för civilt försvar har kommit på plats. Deltagarna var eniga om att det behövs former för samverkan och att civilsamhällesrådet är en bra plattform att mötas och ta sig an frågor tillsammans.

Ett exempel på område att arbeta med är behovet av att sprida information under en kris eller höjd beredskap, där civilsamhället har förmåga att nå ut till olika grupper. Det är ett område där civilsamhället är en viktig samarbetspartner till offentliga aktörer.

På mötet lyftes också möjligheten att skapa olika arbetsgrupper eller projekt kopplade till rådet för att kunna lösa olika uppgifter. Rådet kommer att träffas ett par gånger om året och ett andra rådsmöte är inplanerat till hösten.

Rådet har tillkommit som en del i ett större arbete på MSB kring civilsamhällets roll i den civila beredskapen.

I december 2022 träffade GD ett femtiotal civilsamhällesorganisationer inom ramen för ett nyinrättat forum, ett mötesformat som kommer att återkomma årligen parallellt med arbetet i rådet.

På det årliga forumet träffas en större bredd av organisationer och paraplyorganisationer. Civilsamhällesrådet kommer att kunna bidra till planeringen av forumets möten till exempel genom att ge förslag på frågor och områden som bör tas upp och diskuteras. På detta sätt kan MSB fånga upp relevanta frågeställningar som annars hade varit svåra att identifiera.

I civilsamhällesrådet ingår följande organisationer:

  • Svenska Röda Korset
  • Riksidrottsförbundet
  • Rädda Barnen
  • Svenska kyrkan
  • Stadsmissionen
  • Civilförsvarsförbundet
  • Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS)
  • Friluftsfrämjandet
  • Studieförbunden
  • Hela Sverige ska leva
Publicerad: 12 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:13

Senast granskad: 12 maj 2023

Till toppen av sidan