Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:08

MSBFS 2023:1 om ändring av MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

MSB har infört ett undantag i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Undantaget förenklar för fordonsägare med gasdrivna anordningar i fordon, då de inte längre behöver söka tillstånd för hanteringen.

Publicerad: 10 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:08

Senast granskad: 10 maj 2023

Till toppen av sidan