Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:48

Forum Ukraine: Bygga resiliens för framtiden

Torsdag den 4 maj arrangerade MSB, i samarbete med Utrikespolitiska institutet, en halvdagskonferens om kriget i Ukraina och lärdomar för Sveriges och Europas civila beredskap. Konferensen arrangerades på Nalen i centrala Stockholm och samlade cirka 150 deltagare.

  • Välkomstanförande av Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB
  • Anförande av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar
  • Samtal mellan Janez Lenarčič, EU-kommissionär med ansvar för EU:s krishantering, och Cecilia Malmström, moderator och Sveriges tidigare EU-kommissionär
  • Liam Maxwell, Daria Kaleniuk, Hanna Hopko och Dan Sjöblom Panelsamtal med Liam Maxwell, direktör för Government Transformation på Amazon Web Services, Daria Kaleniuk, chef för den ukrainska antikorruptionsorganisationen AntAC, Hanna Hopko, tidigare ukrainsk parlamentsledamot och ordförande för utrikesutskottet, och Dan Sjöblom, generaldirektör för Post- och telestyrelsen

Under konferensen talade framträdande representanter från Ukraina om landets erfarenheter sedan inledningen av den fullskaliga invasionen. Svenska och internationella högnivåtalare belyste framtida lärdomar för att stärka det civila försvaret och hela samhällets resiliens.

Ukrainas vice premiärminister, Olha Stefanishyna, deltog via länk och berättade om hur landet sedan 2014 har genomfört omfattande reformer som har varit en viktig del för Ukrainas resiliens under kriget.

Stefanishyna talade också om vikten av ett framtida EU-medlemskap och att främja såväl politisk som ekonomisk integration. Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, var inledningstalare vid konferensen och talade om de utmaningar som Sverige kan stå inför i händelse av ett väpnat angrepp och erfarenheter från Ukrainas civila försvar:

“Rysslands krig i Ukraina har visat på oss på styrkan i Ukraina resiliens inte bara är en fråga om väpnat försvar vid frontlinjerna. Vi ser varje dag hur den ukrainska civilbefolkningen håller samhället igång genom att reparera skadad infrastruktur, barnen får skolgång, matförsörjning, dricksvattenförsörjning, och sjukhusvård säkerställs.”

MSB var också glada att välkomna Janez Lenarčič, EU-kommissionär med ansvar för EU:s krishantering, till Stockholm. Under konferensen talade kommissionären om EU-ländernas stöd till Ukraina via den europeiska civilskyddsmekanismen, som hittills har levererat 90 000 ton materiel. Två veckor innan konferensen blev Ukraina deltagande stat till unionens civilskyddsmekanism och utgör därmed ett av nio länder som deltar i mekanismen utöver EU:s 27 medlemsländer.

Eftermiddagens konferensprogram bjöd även på flera initierade panelsamtal med svenska, internationella och ukrainska talare.
Under det första panelsamtalet berättade Yulia Kazdobina, chef för Ukrainian Foundation for Security Studies, och Oleksandr V Danylyuk, tidigare chefsrådgivare till den ukrainska försvarsministern, hur Ukraina har arbetat med att motverka rysk hybridkrigföring och desinformation, samt hur landet har jobbat med informationssäkerhet och insatser för att öka befolkningens försvarsvilja.

Det andra panelsamtalet belyste exempel på Ukrainas civila försvar och hela samhällets resiliens. Från Ukraina deltog Hanna Hopko, tidigare ordförande i parlamentets utrikesutskott, och Daria Kaleniuk, chef för antikorruptionsorganisationen AntAC. Igor Chervak, chef för Lantmännen Axa i Ukraina, deltog via länk och delade ett exempel på näringslivets omställningsförmåga under kriget. Konferensen gästades också av Liam Maxwell, direktör för Government Transformation på Amazon Web Services (AWS). Han berättade om hur AWS har stöttat Ukraina, både med att öka landets cybersäkerhet och att säkra landets samhällskritiska data genom omfattande molnlagring.

Sveriges och EU:s framtida stöd till Ukraina

Den sista delen av konferensen riktade blicken mot framtiden och mer specifikt Sveriges och EU:s framtida stöd till Ukraina på kort och lång sikt. Sveriges EU-minister Jessika Roswall inledde punkten och talade kort om prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Därefter talade Andrius Kubilius, Europaparlamentariker och tidigare premiärminister i Litauen, om långsiktiga åtgärder för Ukrainas ekonomiska återhämning, internationellt stöd för landets återuppbyggnad och framtida EU-medlemskap. Ukrainas ambassadör i Sverige, Andrii Plakhotniuk, Torbjörn Becker, direktör vid Stockholm Institute of Transition Economics, och Fredrik Wesslau, tidigare biträdande chef vid EU Advisory Mission i Ukraina, deltog också under konferensens sista panelsamtal och bidrog med sina kunskaper och perspektiv rörande framtida internationellt stöd.

Konferensens modererades av Cecilia Malmström, Sveriges tidigare EU-kommissionär, och Charlotte Petri Gornitzka inledde och avrundade konferensen tillsammans med Jakob Hallgren, direktör vid Utrikespolitiska institutet.

I sitt inledningsanförande belyste Charlotte Petri Gornitzka några av de lärdomar som har framkommit i samband med MSB:s expertseminarier som genomförts under våren och som har berört olika fokusområden från kriget i Ukraina och lärdomar för Sveriges civila beredskap. Expertseminarierna har fokuserat på privat-offentlig samverkan, civilsamhällets roll i kris och krig, cybersäkerhet samt räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Lärdomarna från MSB:s expertseminarier, och slutsatserna från konferensen den 4 maj, kommer att sammanfattas i en rapport på engelska som tillgängliggörs under sommaren.

Se konferensen i efterhand på MSB:s YouTube-kanal

Publicerad: 17 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:48

Senast granskad: 17 maj 2023

Till toppen av sidan