Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:50

Fjorton aktörer i gemensam sambandsövning

Under en intensiv dag i skogen utanför Surahammar samlades fjorton aktörer för att testa utrustning och öva metodik, främst i det gemensamma kommunikationssystemet Rakel.

Det är viktigt att känna till hur täckningen ser ut i de områden där du använder eller kan förväntas använda Rakel. Då vet du vilka platser som kan ha utmaningar och ha en förutbestämd plan för vad du ska göra.

I slutet av april möttes olika aktörer i Västmanland för en övning helt ägnad åt samband. Syftet var bland annat att öva metoder och teknik för att säkerställa täckning i fält, och att lära av varandra.

– I sambandsövningen ser vi vilka förmågor vi har i regionen och övar på att hantera utrustningen. Det är när vi övar som vi upptäcker de där små praktiska detaljerna som annars skulle kunna stjälpa i skarpa lägen, säger Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad och övningsledare.

Lägesbild för samband

För att utmana deltagarna valde övningsledningen att etablera ledningsplatsen på en plats inne i skogen som åtminstone på täckningskartorna såg ut att bjuda på utmaningar för handburna Rakelterminaler.

I ett av tälten riggade Västerås stad upp en mobil sambandscentral. Fordon från regionen, polisen och räddningstjänsten skickades ut för att köra två olika slingor på skogsvägarna. Vid markeringar i kartan stannande fordonen och deltagarna gjorde sambandsprov, både med ledningsplatsen och med varandra; i nätläge (TMO) och direktläge (DMO), med handburna Rakelterminaler och med fordonsradioterminaler. Man testade även att förlänga räckvidden genom att använda repeater-funktionen i Rakel, att skruva på längre antenner på Rakelterminalerna och att få samband i andra radiosystem. Relevant information användes sedan för att tillsammans med GIS-experter ta fram en lägesbild för sambandet.

Möjligheterna med direktläge

Övningens funktionsledare för samband från Polisen höll i regelbundna avstämningar. I takt med att insatsen växte blev de övande också utmanade att lösa olika typer av sambandssituationer. Länsstyrelsens kommunikatör Åsa Erikols fick exempelvis utmaningen att göra ett sambandsprov i länets kriskommunikationsnätverk och då utgå från att hennes Rakelterminal inte hade nättäckning. För att nå Rakelnätet använde hon istället en DMO-talgrupp och gateway-funktionen i en fordonsradioterminal och kunde på så sätt kontakta övriga aktörer ute i länet i den gemensamma talgruppen.

Just alla möjligheter som direktläge ger var en trevlig påminnelse för många.

– DMO överraskade positivt. Det gav mycket mer än vad vi hade hoppats på, säger Jan Jäder, sambands- och ledningsplatsansvarig på Länsstyrelsen i Västmanland och övningsledare.

Från många aktörer hördes röster om att sätta en metodik för DMO-användning i den egna organisationen, att öka kunskapen om vilka DMO-talgrupper man har, och vilka talgrupper man förväntas ha programmerat i sina Rakelterminaler.

 • Deltagande aktörer:
  • Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Västerås stad
  • Polisregion Mitt
  • Region Västmanland
  • Trafikverket
  • Försvarsmakten hemvärnet
  • Räddningstjänsten Mälardalen
  • Räddningstjänsten Skinnskatteberg
  • Surahammars kommun
  • Frivilliga Radioorganisationen
  • Frivilliga Resursgruppen Surahammar/Hallstahammar
  • Frivilliga Flygkåren
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nätövervakning, rådgivare)
  • Försvarets materielverk (observatör)
 • Tre personer står i öppningen till en ledningsplats i ett tält. Två av personerna har varselvästar. En väst har texten samband på ryggen. En person har en grön uniform från Hemvärnet. Flera kompetenser från olika aktörer arbetade tillsammans. På bilden; Försvarsmakten, Surahammars kommun och Västerås stad.
 • Personer i varselvästar sitter vid ett bord i ett större tält som fungerar som ledningsplats i fält. Polisen var funktionsansvarig för samband och höll i avstämningarna på ledningsplatsen.
 • En hand trycker på en skärm i ett polisfordon. Bredvid skärmen finns en bärbar Rakelterminal. Med gateway-funktionen (GMO) har en Rakelterminal förbindelse med Rakelnätet och förmedlar information till och från Rakelterminaler utanför nätet.
 • Elverk och reservdunkar för drivmedel står på en grusyta i skogen. En person lyfter en bensindunk. Elförsörjning i fält. Frivilliga Resursgruppen fyller på bränsle.
 • En sambandsoperatör med headset arbetar vid en dator i en tillfällig sambandscentral i ett tält. Västerås stad etablerade en mobil sambandscentral med tre operatörer.
Publicerad: 8 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:50

Senast granskad: 8 maj 2023

Till toppen av sidan