Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:10

Den 10-12 maj bjuder MSB in Europas experter inom översvämning och krisberedskap

Inom ramen för det svenska EU ordförandeskapet möts nu för första gången EU:s expertgrupper inom översvämningsområdet och krisberedskap i en gemensam workshop för att identifiera styrkor och svagheter i varje lands metod för samverkan.

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka
MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.
Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Översvämningar och riskhantering är en viktig del av vår beredskap för kriser och krig. Sverige är unikt då vi hanterar och integrerar dessa två frågor på samma myndighet (MSB) på nationell nivå. Utifrån detta tog MSB tillfället i akt att bjuda in EUs två expertgrupper för att inspireras av den svenska hanteringen av klimatfrågan såsom en viktig del av vår beredskap för kriser och krig.

– Jag är stolt över att fått möjlighet att bjuda in dessa två expertgrupper till en första gemensam workshop för att diskutera viktiga beröringspunkter säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

WG Floods

Inom ramen för EU:s politik på vatten- och havsförvaltningsområdet under DG ENV (Generaldirektoratet för miljö) samt översvämningsområdet arbetar EU KOM med informellt nätverk, så kallade genomförandestrategi (Common Implementation Strategy, CIS). Inom denna genomförandestrategi finns det flera grupperingar varav WG Floods (WGF) är en av arbetsgrupperna som arbetar med implementering av översvämningsdirektivet.

Publicerad: 12 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:10

Senast granskad: 12 maj 2023

Till toppen av sidan