Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:45

Årsuppföljning LSO för år 2022 är publicerad

Årsuppföljningen över kommunernas verksamhet enligt LSO för år 2022 är nu publicerad

Årsuppföljning LSO 2019-2022 (xlsx)Årsuppföljningar 2019-2022 som grafik (dashboard)Årsuppföljningen presenteras i form av en excellfil samt i form av ett antal dashboards, för att underlätta visualisering av data och för att ge en snabb översikt över olika områden såsom tillsyn, personal, rengöring och brandskyddskontroll med flera.

MSB samlar varje år in en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppföljningen ingår som en del i MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO. Resultatet bidrar till en nationell bild över verksamheten samt ger underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot kommunerna.

Information om MSB:s tillsyn över kommunerna samt årsuppföljning LSOVid kontakt med oss på MSB om årsuppföljningen LSO 2022 skicka e-post till registrator@msb.se och ange ”Årsuppföljning LSO 2022” i ämnesraden.

 

Publicerad: 11 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:45

Senast granskad: 11 maj 2023

Till toppen av sidan