Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Årets andra sökomgång för statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor öppen

Idag öppnar årets andra sökomgång. Mellan 1 juni och 1 september har kommuner möjlighet att söka bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Årets anslag för statsbidraget är drygt 500 miljoner kronor.

Har din kommun områden med befintlig bebyggelse som behöver skyddas från översvämning, erosion eller ras och skred? Hos MSB kan kommuner söka statsbidrag för klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder och få 60 procent av åtgärdskostnaderna i bidrag.

Två ansökningsperioder under 2023

Under 2023 tar MSB emot ansökningar under två ansökningsperioder. Den första perioden var öppen mellan 9 januari och 1 mars och den andra är öppen mellan 1 juni och 1 september. Ansökan görs digitalt genom en e-tjänst.

Årets anslag för statsbidraget är drygt 500 miljoner kronor. Bidrag kan lämnas till fysiska, varaktiga åtgärder som skyddar människors liv och hälsa, miljö och samhällsviktig verksamhet.

Mer information om statsbidraget och om hur du ansöker

Exempel på projekt som genomförts

Mellan 2010 och 2022 har drygt 700 miljoner kronor delats ut i bidrag. Här är några exempel på projekt som genomförts:

  • Arvika – översvämningsskydd. Staden och viktig infrastruktur har skyddats mot översvämning från Glafsfjorden.
  • Halmstad – översvämningsskydd. Vallar och pumpar skyddar Getinge samhälle mot översvämning från Suseån och kraftig nederbörd.
  • Danderyd – översvämningsskydd. Översvämningsbarriär i Edsviken skyddar väginfrastruktur och bostäder mot översvämning från havet.
  • Partille – skredsäkring. Tryckbank och avlastningsschakt för att skydda el-infrastruktur och säkra elförsörjning i kommunen.
  • Älvsbyn - skredsäkring. Utredning av stabilitet i slänt mot Piteälven.
Publicerad: 1 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 1 juni 2023

Till toppen av sidan