Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Stöd till Ukraina skickas från EU:s sjukvårdslager

Ukraina har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism. EU kommer att skicka 513 300 andningsmasker från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för åt EU.

– Sjukvården i Ukraina är ansträngd och landets sjukvårdsmateriel är otillräcklig. Ukraina har ansökt om hjälp hos EU, säger Fredrika Lindholm, projektledare på MSB.

Sverige är, genom MSB, ett av länderna i EU som har uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

– Lagret finns i värmländska Kristinehamn och nu aktiveras stödet för tredje gången. Första gången lagret aktiverades var i oktober 2021 då Lettland, på grund av ett ansträngt läge på grund av covid-19, efterfrågade ventilatorer, säger Fredrika Lindholm. Andra gången var sommaren 2022 då skyddsförkläden skickades till Ukraina.

Om EU:s sjukvårdslager i Sverige och rescEU

2020 fick Sverige i uppdrag av EU att lagerhålla personlig skyddsutrustning som andningsmasker och skyddsrockar samt ventilatorer och annan utrustning för att hjälpa patienter med andningsbesvär. Materialet ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven.

Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU. RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier. Sverige är även värdland för skopande flygplan och temporära nödbostäder.

Projektet med att etablera EU:s sjukvårdslager är ett samarbete mellan MSB, Försvarets materielverk och Socialstyrelsen.

Publicerad: 19 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 19 januari 2023

Till toppen av sidan