Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:59

MSB får uppdrag om aktivering av civilplikt

Den 12 januari fick MSB i uppdrag av regeringen att förbereda för att civilplikten ska kunna återaktiveras. I uppdraget ingår att påbörja arbetet med nya föreskrifter samt att analysera förutsättningarna och planera för en återaktivering. Uppdraget ska redovisas den 1 mars 2023.

En robust personalförsörjning är en grundförutsättning för det civila försvarets alla verksamheter. Vi behöver säkerställa att rätt person finns på rätt plats för att både försvaret av Sverige och samhället ska fungera i såväl kris som krig.

För att aktivera civilplikt krävs juridiska och administrativa åtgärder av flera myndigheter, bland annat ett regelverk som sätter ramarna för hur civilpliktiga kan användas och hur de kan utbildas. Det är detta MSB nu har fått i uppdrag att ta fram. I uppdraget ingår även att se över behov av utbildningar, information till allmänheten, ersättningsfrågor med mera. En annan del i arbetet är att ta fram en tidplan för när aktivering kan ske.

Civilpliktens aktivering berör i första hand stöd till kommunal räddningstjänst, det område där MSB har sektorsansvar (Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen).

Mer information om hur aktiveringen kan genomföras kommer i samband med att uppdraget redovisas till regeringen 1 mars 2023. De som har tidigare utbildning för räddningstjänst behöver inte kontakta MSB. De som blir aktuella för civilplikt kommer få information i god tid.

Totalförsvarsplikt och civilplikt

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra efter förmåga och alla behövs.

Personalförsörjningen är en grundförutsättning för det civila försvaret. Utgångspunkten är att anställda och frivilliga ska användas i första hand men MSB bedömer att även civilplikt kan behövas för att viktiga delar av samhället ska kunna fungera, till exempel inom den kommunala räddningstjänsten. Civilplikt innebär att man tjänstgör inom de typer av civila verksamheter som regeringen beslutar om.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst

Läs mer om civilplikt på msb.se

Publicerad: 13 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:59

Senast granskad: 13 januari 2023

Till toppen av sidan