Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:52

Möte inom krisberedskap den 17-18 januari inledde det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet

Under två dagar samlades experter inom krisberedskap, civilskydd och kriskommunikation från alla medlemsländer i EU, och nästan alla deltagande länder i civilskyddmekanismen, för att gemensamt diskutera hur samhällets motståndskraft kan stärkas inom EU. MSB delade erfarenheter om krisberedskapsveckan och privat-offentlig samverkan inom området.

IMG_2559.jpgUkrainas ambassadör i Sverige, Andrij Plachotnjuk vid ett EU-möte på Arlanda den 17 januari. Foto: MSB

– Det är en viktig start på det svenska ordförandeskapet att diskutera individens beredskap och hur vi kan engagera näringslivet i vårt gemensamma beredskapsarbete. Frågorna är angelägna i såväl ett svenskt som ett europeiskt perspektiv och det finns många lärdomar att dra från det pågående kriget i Ukraina, pandemin och klimatkrisen. Målet är att vi ska skapa en gemensam europeisk ram för arbetet på området. Med utgångspunkt från vår krisberedskapsvecka har vi diskuterat ett europeiskt krisberedskapsinitiativ som kan erbjuda möjlighet att utbyta erfarenheter och involvera många olika aktörer och målgrupper i arbetet med ett mer motståndskraftigt Europa, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Under ordförandeskapet får MSB möjlighet att inspirera och leda EU:s arbete

Som ordförandeland kommer Sverige leda cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, samt cirka 150 möten runtom i Sverige under 6 månader. MSB har ett brett uppdrag och det speglas också i EU-arbetet. Under det svenska ordförandeskapet kommer MSB ha möjlighet att bidra inom civilskydd, kritisk infrastruktur, miljö och naturolyckor, klimat och grön omställning, farliga ämnen, cybersäkerhet, säkra kommunikationer och den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken.

Läs mer om förberedda företag på MSB:s webbplats

Publicerad: 20 januari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:52

Senast granskad: 20 januari 2023

Till toppen av sidan