Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:26

Läget är allvarligt – budskapet vid totalförsvarets chefsmöte

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Försvarsmakten samlade under veckan chefer från civilområdena, sektorsansvariga myndigheter, militärregionerna samt Myndigheten för psykologiskt försvar för diskussioner om totalförsvarsfrågor.

Polismyndigheten arbetar aktivt med att utveckla skyddet av viktig infrastruktur och försörjning, sa rikspolischef Anders Thornberg. Foto: Henrik Rådmark Lundqvist

– Vi har ett allvarligt omvärldsläge som ställer höga krav på att alla myndigheter måste utveckla totalförsvaret, understryker MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Det är en prioriterad fråga för oss alla.

Syftet med mötet var att identifiera vilka satsningar som görs för att öka den samlade förmågan i totalförsvaret och om det finns några särskilda beroenden mellan till exempel olika sektorer. En samlad slutsats var att det är värdefullt att utbyta erfarenheter för att bygga kunskap och tillit mellan olika aktörer i totalförsvarssystemet.

– Sällan har detta möte varit så angeläget som det är nu. Totalförsvaret är avgörande för att vi ska kunna göra Sverige mer motståndskraftigt mot olika typer av angrepp, sa överbefälhavare Micael Bydén i sin inledning.

Utvecklingen mot ett robust totalförsvar har pågått under flera år, mycket finns redan på plats, andra områden kräver fortsatt utveckling. Till exempel så har MSB ett regeringsuppdrag att utreda möjligheten att återuppta civilplikten. Många sektorer arbetar också systematiskt med frågor kring krigsorganisering och ledningsförmåga. Samtidigt visar näringslivet ett allt större intresse för att medverka i totalförsvarsarbetet.

Det svenska civila beredskapssystemet

Publicerad: 8 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:26

Senast granskad: 8 februari 2023

Till toppen av sidan