Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:40

Tema för Krisberedskapsveckan: Öva!

Krisberedskapsveckan genomförs i höst för sjunde gången. MSB kommer i år att erbjuda enkla beredskapsövningar som passar att göra exempelvis hemma med familjen, med grannar och på arbetsplatser.

Krisberedskapsveckan är MSB:s och kommunernas årliga informationsinsats under vecka 39 (25 september – 1 oktober). Syftet är att öka privatpersoners motståndskraft inför kriser och krig.

Pandemin och det osäkra omvärldsläget har bidragit till att intresset för hemberedskap och prepping har vuxit kraftigt. Mellan 2021 och 2022 har exempelvis antalet privatpersoner som kan klara sin egenförsörjning en vecka ökat med 11 procent. Väldigt många människor är teoretiskt välinformerade om hur de kan förbereda sig och erbjuds nu också enkla metoder att träna sig själva, sina närstående och grannar inför olika situationer.

Varför vi vill att man övar

MSB har valt temat Öva! för att övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling och ofta avgörande för hur väl man hanterar en kris. Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att aktivt vilja bidra och göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och andra föreningar tyder på det.

Temat har även varit efterfrågat och vi återkommer så fort det har tagit ytterligare form!

Stort deltagande under Krisberedskapsveckan 2022

Förra årets kampanjtema Mat hamnade rätt i tiden och inspirerade många aktörer till kreativa och lärorika aktiviteter. Över 200 kommuner och åtta länsstyrelser deltog, vilket är det högsta deltagandet sedan 2018. Därtill deltog de flesta frivilliga försvarsorganisationer samt andra delar av civilsamhället liksom ett antal företag. Temat inspirerade lokala ICA-handlare, butikskedjan Clas Ohlson med flera.

Antalet aktiviteter för personal på myndigheter, företag och andra arbetsplatser under veckan har också ökat och blivit både mer kreativa och ambitiösa. Ett flertal kommuner passade på att öva hela sin måltidsverksamhet såsom logistik, kapacitet och personal för att kunna servera måltider inom skola och äldreomsorg om elen försvinner. Andra bjöd personalen på beredskapslunch.

MSB ser fram mot att genomföra den sjunde Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, länsstyrelser, organisationer och företag och hoppas att temat Öva! ska inspirera till ett stort engagemang och deltagande från hela samhället.

Mer om Krisberedskapsveckan 2023

Publicerad: 3 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:40

Senast granskad: 3 februari 2023

Till toppen av sidan