Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:48

Stöd till kommuner och regioner i arbete med försörjningsberedskap

Försörjningsberedskapen behöver stärkas. Nu publicerar MSB information om vad kommuner och regioner kan göra i arbetet med försörjningsberedskap.

Kommuner och regioner står för ett stort antal samhällsviktiga verksamheter. Att kommuner och regioner har tillgång till nödvändiga varor och tjänster är en förutsättning för att kunna upprätthålla verksamheterna både i kris och vid höjd beredskap eller krig.

- Kommunernas och regionernas grundläggande uppgifter är mycket viktiga i hela hotskalan. Vi vet att de kommit olika långt i arbetet med att trygga försörjningen och vi hoppas att webbmaterialet ska inspirera till fortsatt planering, säger Fredric Stany, enhetschef på MSB.

Information och inspiration

Informationen är ett generellt stöd för planeringen för försörjningen av varor och tjänster och klargör förutsättningar för arbetet. Detta är en första steg i att tydliggöra vad kommuner och regioner kan ta in i sin planering. Utöver det finns även inspirerande filmer där en kommun respektive en region delar med sig av sina erfarenheter av arbete med beredskapslagring.

Här kan du ta del av materialet

Ytterligare stöd från MSB som relaterar till arbetet med försörjningsberedskap är exempelvis Handbok i kommunal krisberedskap

Publicerad: 24 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:48

Senast granskad: 24 februari 2023

Till toppen av sidan