Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:24

Statsråd besökte Nationellt cybersäkerhetscenter

Nationellt cybersäkerhet gästades i veckan av statsråden Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Pål Jonson, försvarsminister, Gunnar Strömmer, justitieminister, och Erik Slottner, civilminister. De togs emot av generaldirektörerna för de myndigheter som ingår i centret.

På bilden: Försvarsminister Pål Jonsson, Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten, Björn Lyrvall, generaldirektör FRA, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, civilminister Erik Slottner, justitieminister Gunnar Strömmer, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB, Dan Sjöblom, generaldirektör PTS, Charlotte von Essen, säkerhetspolischef Säpo, Johan Olsson, chef NOA, Polisen, Eva Hagwall, överdirektör FMV. Foto: Säkerhetspolisen

Besöket är en del av den översyn av Nationellt cybersäkerhetscenters verksamhet som regeringen gör under 2023.

– Syftet med besöket var att ge ministrarna en bild av centrets arbete generellt och av incidentkoordinering och privat-offentlig samverkan speciellt. Bland annat lades fokus på valsamarbetet 2022, centrets incidentkoordinering samt utvecklingen av samverkanspiloten mellan finanssektorn och NCSC, säger Thérèse Naess, chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

Statsrådsbesök hos NCSC (ncsc.se)

Publicerad: 3 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:24

Senast granskad: 3 februari 2023

Till toppen av sidan