Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:13

Sök- och räddningsteamet återvänder till Sverige

Det svenska sök- och räddningsteamet som åkte till Turkiet 9 februari är under dagen (16 februari) åter på svensk mark. Styrkan som består av bland annat personal med sökhundar har bidragit i arbetet med att hitta människor i rasmassorna.

I dag landar teamet som befunnit sig i Turkiet i sju dagar på svensk mark. Sökgruppen består av bland annat hundar och sjukvårdsresurser. Teamets huvuduppdrag har varit att hitta och få loss fastklämda människor och transportera dem ut ur rasmassorna. Insatsen har letts av MSB, Försvarsmakten har försett insatsen med sjukvård, sökteam med hundar och utrustning.

– Turkiet efterfrågade sök- och räddningsteam och vi kunde på mindre än ett dygn skapa en resurs som tidigare inte fanns. Resultatet är en bra symbol för hur civila och militära resurser kompletterar varandra och skapar effekt tillsammans, säger Nils Vaernholt, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Räddat människor ur rasmassorna

Vid tidpunkten som teamet anlände var arbetet med sök och räddning redan i full gång. Uppdraget var att tillföra ytterligare resurser för att stötta eller avlösa de team som jobbat extremt hårt under svåra förutsättningar. Det svenska teamet kunde direkt ansluta till arbetet och tillsammans med andra team fortsätta det viktiga arbetet för att hitta ytterligare överlevande.

Gruppen har under sina sju dagar bland annat bidragit till att rädda fem människor ur rasmassorna och de har även funnit avlidna.

– I insatsområdet har vi haft en god samverkan med internationella räddningsstyrkor och lokala aktörer. Det har inneburit att vi kunnat använda vår unika och efterfrågade resurs på rätt plats vid rätt tid, säger Roger Valberg som varit insatschef för MSB.

Insatserna fortsätter med fokus på stöd till den drabbade befolkningen

Insatsen är en del av Sveriges samlade stöd till jordbävningsdrabbade Turkiet. Inledningsvis är arbetet för att hitta överlevande det allra viktigaste. Parallellt med det inleds också ett omfattande stöd till de som har överlevt men som saknar bland annat boende. Det arbetet är igång och MSB är en av många aktörer som stöttar bland annat myndigheter och internationella organisationer i Turkiet även i denna fas av arbetet. Även i Syrien pågår omfattande insatser för att stödja den drabbade befolkningen och MSB är aktiva i samverkan med framförallt internationella organisationer.

Publicerad: 16 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:13

Senast granskad: 16 februari 2023

Till toppen av sidan