Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:42

Ny karttjänst för värmekartering

MSB har med hjälp av data från satelliter tagit fram en värmekartering över Sverige. Karteringen visar vilka maximala marktemperaturer som uppmätts under sommarmånaderna 2017-2022. Karttjänsten kan användas som stöd i kommunernas klimatanpassningsarbete.

I och med att klimatet förändras kommer vi att få uppleva kraftigare och mer långvariga värmeböljor, och de kommer att förekomma oftare än vi är vana vid. MSB har med hjälp av data från satelliter tagit fram en värmekartering över Sverige. Karteringen visar vilka maximala marktemperaturer som uppmätts i Sverige under sommarmånaderna 2017-2022.

Stöd för klimatanpassningsåtgärder

Syftet är att ge tillgång till ett övergripande planeringsunderlag för att identifiera var höga temperaturer är vanliga inom ett län eller kommun. Värmekarteringen kan användas för att identifiera områden där klimatanpassningsåtgärder kan behöva vidtas, bland annat för att skydda samhällsviktiga verksamheter mot höga temperaturer. Även områden med svalkande effekt kan identifieras i karttjänsten.
Arbetet med att ta fram karteringen har MSB gjort tillsammans med Lantmäteriet, Rymdstyrelsen och Länsstyrelsen i Södermanlands län under 2022.

Karttjänst för värmkartering

Webbinarium om den nya karttjänsten

Den 28 mars arrangerar MSB ett webbinarium och kommer tillsammans med Metria gå igenom och visa hur karttjänsten kan användas. Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar inom kommun eller länsstyrelse med samhällsplanering och klimatanpassning. Sista anmälningsdag är 23 mars.

Om värmebölja

I och med att klimatet förändras kommer värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer dessutom att bli kraftigare och längre vilket ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Värmeböljor leder till en ökad dödlighet, särskilt för utsatta grupper. Det är framförallt äldre personer som löper stor risk att drabbas. Påverkan på samhällsviktiga verksamheter utanför vårdsektorn kan också bli betydande vid en värmebölja. MSB har genomfört ett flertal studier om effekterna av värme på samhällsviktiga verksamheter i Sverige.

Rapporter och studier om värmebölja

Publicerad: 20 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:42

Senast granskad: 20 februari 2023

Till toppen av sidan