Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Nu lanseras Lilla Krisinfo – en webbplats för barn om kriser

Lilla Krisinfo ska hjälpa barn att bli bättre förberedda på kriser och allvarliga händelser. Bakom Lilla Krisinfo står Krisinformation.se, Sveriges myndighetsgemensamma kanal för krisinformation till allmänheten.

I en kris behöver alla – även barn – få pålitlig, tydlig och snabb information. På Lilla Krisinfo får barn lärande och förberedande information om till exempel skyddsrum, översvämningar och hjärtlungräddning. Lilla Krisinfo lyfter även aktuella händelser som väcker frågor hos barn, till exempel texter om coronapandemin, kriget i Ukraina och Nato. Innehållet är språkligt och innehållsmässigt anpassat för barn.

Lilla Krisinfo samarbetar med ett nätverk av experter inom kommunikation riktad till barn, och kan vid behov få hjälp med texter om svåra och känsliga ämnen. Lilla Krisinfo kommer även att arbeta med en barnpanel.

– Vi behöver ta hjälp av barn för att se till att vi skriver om rätt saker, och på rätt sätt, så att det blir intressant, enkelt att förstå och lärorikt. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i arbetet med Lilla Krisinfo, säger Anna Toss på Lilla Krisinfos redaktion.

Lilla Krisinfo är en del av Krisinformation.se, som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Sedan 2021 har MSB ett uppdrag att arbeta med barnkonventionen och barnets rättigheter. Uppdraget kallas för Barnrätt i praktiken, BiP, och ingår i regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter. Barn har samma rättigheter som vuxna att förstå vad som händer runt omkring dem, och barns rättigheter är speciellt viktiga i samband med kriser och olyckor.

All information på Lilla Krisinfo kommer från myndigheter och andra ansvariga aktörer, på samma sätt som på Krisinformation.se. Syftet med webbplatserna är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe, och att minska risken för att felaktig information sprids.

Till Lilla Krisinfos webbplats.

Publicerad: 2 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 2 februari 2023

Till toppen av sidan