Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 19:03

Sverige skickar sök- och räddningsteam till Turkiet

För att stötta den hårt drabbade befolkningen efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien skickar Sverige idag ett team med personal och sökhundar till det drabbade området. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför insatsen i nära samarbete med Försvarsmakten.

  • Materiel på väg att lastas in i en Boeing C-17 från Blekinge Flygflottilj F17. Fotograf: Jonas Holmberg, Försvarsmakten.
  • Fordon på väg att lastas in i en Boeing C-17 från Blekinge Flygflottilj F17, Ronneby. Sverige har inga egna C-17, men är delägare i de tre plan som utgör den europeiska flygflottiljen Heavy Airlift Wing, ett samarbete mellan Sverige, Finland och tio Natoländer. Fotograf: Jonas Holmberg, Försvarsmakten.
  • Personal som boardar en Boeing C-17 , Blekinge Flygflottilj F17, Ronneby. Fotograf: Jonas Holmberg, Försvarsmakten.

Sverige skickar fler resurser för att hjälpa till i arbetet efter jordbävningen. Sök- och räddningsteamen är specialiserade på att hitta och få loss fastklämda människor och transportera dem ut ur rasmassorna. Ett medicinskt team kommer även följa med för att kunna ge direkt vård till drabbade. Precis som i alla akutinsatser vi genomför kommer teamet tillsammans med mottagande organisationer göra behovsbedömningar kring hur de bäst är till hjälp och hur deras kompetens bäst kommer till användning. 

– Insatsen som går idag är en del av det totala stödpaket som Sverige bidrar med. Från MSB:s sida kommer vi att fortsätta stödja med de resurser som behövs för att hjälpa och underlätta det viktiga räddningsarbetet i Turkiet och Syrien, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Insatsen är en del av Sveriges krisstöd till jordbävningsdrabbade Turkiet. Redan under tisdagen reste ett team bestående av efterfrågad expertis ner till Turkiet efter att Sverige besvarat en förfrågan genom koordineringscentret inom EU:s civilskyddsmekanism. Experterna bistår i arbetet med exempelvis logistik, IT-samband och administration.

I förhållande till jordbävningen i Turkiet och Syrien arbetar MSB både via EU:s civilskyddsmekanism och via Natos mekanism för katastrofhjälp.

MSB:s arbete kopplat till jordskalvet i Syrien och Turkiet

Publicerad: 9 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 19:03

Senast granskad: 9 februari 2023

Till toppen av sidan