Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:39

Årsredovisning för 2022: Ett år präglat av Ukrainakriget

Kriget i Ukraina har under 2022 påverkat MSB:s verksamhet i alla delar, och präglar därför också myndighetens årsredovisning, som nu har lämnats till regeringen.

I samband med att Rysslands utökade invasion inleddes i februari, lämnade MSB en bedömning av förmågan inom civilt försvar till regeringen, som visade på stora utvecklingsbehov. Därefter har MSB tillsammans med ett 70-tal andra myndigheter, tagit fram förslag på åtgärder för att kunna forcera utvecklingen av den civila beredskapen under innevarande och kommande år.

Ny myndighetsstruktur för civilt försvar och krisberedskap

Regeringen sköt till medel under året och beslutade om en reformerad myndighetsstruktur för civilt försvar och krisberedskap som trädde i kraft 1 oktober. MSB driver utvecklingsarbetet i den nya strukturen, tillsammans med de sektorsansvariga myndigheterna, civilområdena och Försvarsmakten.

Över hundra insatser för stöd till Ukraina

Under 2022 genomförde MSB över hundra insatser för att stödja Ukraina. Nära 1 000 ton donerat och statligt materiel har fraktats, och ett stort antal patienter har flygevakuerats till Sverige. Inom ramen för rescEU har tillfälliga bostäder för närmare 10 000 personer byggts.

– Sammantaget kan jag konstatera att MSB under 2022 har kunnat göra skillnad i en utmanande tid. Vi har bidragit såväl nationellt som internationellt, med sikte på både snabba förbättringar och långsiktig utveckling av Sveriges samlade förmåga och motståndskraft, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Ta del av hela årsredovisningen för 2022

MSB:s verksamhet är omfattande och det som beskrivs är bara några exempel av det som myndigheten hanterat under året. 

MSB:s årsredovisning 2022

Publicerad: 23 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:39

Senast granskad: 23 februari 2023

Till toppen av sidan