Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:28

500 nödbostäder skickas genom rescEU från Sverige till drabbade i Turkiet

Efter samverkan mellan Sverige och EU har EU-kommissionen beslutat att aktivera den EU-gemensamma beredskapen för att stödja drabbad befolkning med nödbostäder. Det innebär att 500 nödbostäder med plats för fem personer i varje skickas från Sverige till Turkiet.

Just nu pågår arbete för att skicka en samlad resurs med nödbostäder, sängar, värmare och annan nödvändig utrustning för att hjälpa de människor vars hem förstörts. Utöver detta skickar MSB ett insatsteam för att säkerställa att resursen transporteras till de jordbävningsdrabbade områdena och att de sätts upp tillsammans med de lokala organisationerna på plats. Insatsen genomförs inom ramen för rescEU och huvuddelen av insatsen finansieras av EU.

- Fokus just nu är det viktiga hjälparbetet med att förse människor med förnödenheter såsom mat, vatten, skydd, mediciner och boenden med mera. Fördelen med den typ av nödboende som vi nu skickar är att de går att etablera relativt snabbt och samtidigt användas under en längre tid när återuppbyggnad av raserade hus genomförs, säger Per Velandia, enhetschef på enheten för humanitära insatser på MSB.

  • En färdigmonterad nödbostad med plats för cirka fem personer.
  • En färdigmonterad nödbostad med plats för cirka fem personer.
  • Vinterbonad nödbostad.
  • Vinterbonad nödbostad.

MSB följer situationen i Turkiet och Syrien löpande och fortsätter att sända ytterligare efterfrågade resurser och experter. Samtidigt görs förberedelser för att fortsatt stödja situationen i flera veckor och månader framöver.

MSB har en nära dialog med den egna personalen på plats i Turkiet, samarbetsorganisationer i båda länderna och samverkar även med de nordiska länderna i det stöd som levereras. MSB är även Sveriges kontaktpunkt mot EU:s katastrofhantering och samordning av förfrågningar och leverans av stöd.

Om rescEU

När EU-länder drabbas av svåra katastrofer räcker ibland inte de nationella resurserna till. RescEU är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.

Sedan tidigare ansvarar MSB för ett av rescEU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel och vi har även helikoptrar och skopande flygplan tillgängliga för skogsbrandsbekämpning inom rescEU. Att genomföra insatser och stärka nationella och internationella aktörer med kompetens och material är en av flera delar i MSB:s operativa uppdrag. Ett uppdrag som finns i hela hotskalan – från olyckor till krig.

EU:s beredskap för att stödja drabbade med nödbostäder

Publicerad: 17 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:28

Senast granskad: 17 februari 2023

Till toppen av sidan