Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:51

20 miljoner till kunskap om framtida hot och risker

Hur ska samhället kunna höja blicken och se de hot och risker som ligger långt fram i tiden? För att skaffa kunskap om det satsar nu MSB 20 miljoner kr till forskning på området.

När samhällsskydd och totalförsvar byggs upp görs det ofta utifrån hur samhället ser ut idag. Men eftersom samhället är i ständig utveckling framträder också nya risker och hot, som kanske inte är kända idag. Det är bakgrunden till att MSB nu bjuder in forskare att söka forskningsmedel inom detta område.

 - För att samhället ska kunna möta framtidens hot och risker på ett effektivt sätt behöver vi ta fram metoder och system som kan bidra till att upptäcka, avvärja och hantera dem, säger Monica Svantesson, MSB, som är ansvarig för forskningsutlysningen. Tidig upptäckt skapar handlingsutrymme och kan bidra till en mer framgångsrik krishantering.

Forskningen som beviljas medel ska antingen utveckla metoder för att upptäcka och bedöma framtida hot och risker, eller studera interaktionen mellan metoder för upptäckt och de människor och organisationer som tillämpar dem. Forskningsutlysningens första steg, en intresseanmälan, är öppen från 22 februari till 5 april.

Läs mer om utlysningen och den officiella utlysningstexten (länk)

Publicerad: 22 februari 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:51

Senast granskad: 22 februari 2023

Till toppen av sidan