Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:32

Stödstyrkan stödjer UD i arbetet med evakuering från Sudan

Med anledning av oroligheterna i Sudan genomför Utrikesdepartementet och Försvarsmakten evakuering av personer med hemvist i Sverige från Sudan. Stödstyrkan stöttar UD i deras konsulära arbete för att hjälpa de evakuerade.

Stödstyrkan är ett samarbete mellan MSB, Polisen och Socialstyrelsen. Svenska röda korset, Rädda barnen och Svenska kyrkan är också viktiga aktörer i Stödstyrkan.

– MSB bemannar vid en insats Stödstyrkan med ledning, krisstöd, logistik och kommunikationer. Här hemma i Sverige leder vi samordning av de aktörer som är inblandade i insatsen, säger Elin Holmström på MSB.

Fakta om stödstyrkan

I stödstyrkan ingår omkring 200 personer med den särskilda kompetens som krävs för dessa insatser. Vid en insats väljs ett lämpligt antal personer ut.

Där ingår personal från MSB, Socialstyrelsen, Polismyndigheten samt Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset och Rädda Barnen. Styrkan är flexibel och sätts samman utifrån de behov som finns när katastrofen inträffar, exempelvis vid naturkatastrofer, terrordåd, stora olyckor, smittsamma sjukdomar eller politiska oroligheter.

Stödstyrkan arbetar på uppdrag av Utrikesdepartementet som ett stöd till ambassaden eller konsulatet i det berörda landet. Det är den svenska Utlandsmyndigheten som initialt bedömer när och vilken hjälp de nödställda svenskarna behöver.

Publicerad: 26 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:32

Senast granskad: 26 april 2023

Till toppen av sidan