Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:39

Stödet till UD:s konsulära verksamhet i Sudan fortsätter

Med anledning av oroligheterna i Sudan fortsätter Stödstyrkan att stötta UD i deras konsulära arbete, i den omfattning och så länge som UD bedömer att stödet behövs.

Stödstyrkan är ett samarbete mellan MSB, Polisen och Socialstyrelsen. Svenska röda korset, Rädda barnen och Svenska kyrkan är också viktiga aktörer i Stödstyrkan.

– MSB bemannar vid en insats Stödstyrkan med ledning, krisstöd, logistik och kommunikationer. Här hemma i Sverige leder vi samordningen av de aktörer som är inblandade i stödstyrkeinsatsen, säger Roger Gustafsson på MSB.

Fakta om stödstyrkan

I stödstyrkan ingår totalt omkring 200 personer med den särskilda kompetens som krävs för dessa insatser. Vid en insats väljs ett lämpligt antal personer ut.

I Stödstyrkan ingår personal från MSB, Socialstyrelsen, Polismyndigheten samt Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset och Rädda Barnen. Styrkan är flexibel och sätts samman utifrån de behov som finns när katastrofen inträffar, exempelvis vid naturkatastrofer, terrordåd, stora olyckor, smittsamma sjukdomar eller politiska oroligheter. Stödstyrkan arbetar på uppdrag av Utrikesdepartementet som ett stöd till ambassaden eller konsulatet i det berörda landet. Det är den svenska Utlandsmyndigheten som initialt bedömer när och vilken hjälp de nödställda svenskarna behöver.

Publicerad: 27 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:39

Senast granskad: 27 april 2023

Till toppen av sidan