Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:31

Remiss av Planeringsinriktning för civil beredskap

MSB har tagit fram en planeringsinriktning för civil beredskap – med fokus på ökad motståndskraft i beredskapsmyndigheternas verksamhet. Inriktningen är nu ute på remiss.

Syftet med planeringsinriktningen är att ge beredskapsmyndigheter ett tillgängligt och samlat stöd till utveckling av förmågan hos den egna myndigheten, och myndighetens samhällsviktiga verksamheter, för att förebygga och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan.

Planeringsinriktningen riktar sig till beredskapsmyndigheterna men kan med fördel även nyttjas av andra aktörer. Det är därför av stor betydelse att vi även får in synpunkter från exempelvis regioner, kommuner och näringsliv så att vi kan utveckla vårt arbete på ett betydelsefullt sätt för alla aktörer.

Säkerställa att innehållet bidrar till förmågehöjning

MSB har i uppdrag att utveckla och stödja arbetet med civilt försvar och samhällets beredskap mot olyckor och kriser. Inom ramen för det ligger uppgiften att inrikta aktörernas arbete med beredskapsplanering. Remissen syftar till att kvalitetssäkra innehållet så att underlaget känns relevant för beredskapsmyndigheternas arbete med att höja förmågan att förebygga och hantera samhällsstörningar på hela hotskalan.

Lämna synpunkter

Vi vill nu ha synpunkter från berörda aktörer. Ta del av planeringsinriktningen och påbörja arbetet med att inkludera innehållet i pågående planeringsarbete och genomförande av åtgärder. Utifrån det önskar vi att nedan frågor besvaras:

  • Utgör planeringsinriktningen en bra grund för erat arbete med att höja motståndskraften inom er verksamhet?
  • Saknar ni något i planeringsinriktningen respektive i de dokument som det hänvisas till?
  • Finns det några otydligheter i underlaget?
  • Övriga synpunkter?

Vi önskar era synpunkter senast 30 juni 2023 via e-post till registrator@msb.se. Märk erat svar med MSB 2022-06972. Remissen och mer information når du via länken nedan.

Remiss: Planeringsinriktning för civil beredskap – med fokus på ökad motståndskraft i beredskapsmyndigheternas verksamhet

Publicerad: 25 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:31

Senast granskad: 25 april 2023

Till toppen av sidan