Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:48

Arkivering och gallring av information i WIS

Alla aktörer i WIS har arkivansvar för sin information i WIS. Så gör MSB med bevarande och gallring för WIS.

Av de administrativa bestämmelserna för WIS framgår att varje WIS-aktör har arkivansvar för sin egen information i WIS och att WIS-aktörer som omfattas av arkivlagen behöver säkerställa att respektive arkivbildare fattar ett gallringsbeslut för sin egen information i WIS.

Så gör MSB gällande vår information i WIS

Bevarande

Allmänna handlingar i WIS överförs för bevarande i MSB:s centrala ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360. Vad gäller bevarande har MSB att tillämpa Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:2) och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).

Gallring

MSB gallrar den egna informationen i WIS utifrån MSB:s Beslut om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter, avseende elektroniska handlingar som har överförts och ersätts av andra elektroniska handlingar.

Beslutet är ett tillämpningsbeslut fattat utifrån Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:6) om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr,- stöd- och kärnverksamheter (ändrad genom RA-FS 2021:8 och RA-FS 2022:1).

Administrativa bestämmelser för WIS

WIS

WIS är en portal för Sveriges civila beredskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Genom att aktivt dela information i WIS kan alla enkelt och effektivt skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild.

MSB ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 24 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:48

Senast granskad: 24 april 2023

Till toppen av sidan