Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:48

Arkivering och gallring av information i WIS

Alla aktörer i WIS har arkivansvar för sin information i WIS. Så gör MSB med bevarande och gallring för WIS.

Av de administrativa bestämmelserna för WIS framgår att varje WIS-aktör har arkivansvar för sin egen information i WIS och att WIS-aktörer som omfattas av arkivlagen behöver säkerställa att respektive arkivbildare fattar ett gallringsbeslut för sin egen information i WIS.

Så gör MSB gällande vår information i WIS

Bevarande

Allmänna handlingar i WIS överförs för bevarande i MSB:s centrala ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360. Vad gäller bevarande har MSB att tillämpa Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:2) och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).

Gallring

MSB gallrar den egna informationen i WIS utifrån MSB:s Beslut om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter, avseende elektroniska handlingar som har överförts och ersätts av andra elektroniska handlingar.

Beslutet är ett tillämpningsbeslut fattat utifrån Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:6) om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr,- stöd- och kärnverksamheter (ändrad genom RA-FS 2021:8 och RA-FS 2022:1).

Administrativa bestämmelser för WIS

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

MSB ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 24 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:48

Senast granskad: 24 april 2023

Till toppen av sidan