Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Anmälan öppen för digitalt deltagande på NIS-konferensen

Är du beslutsfattare, ledare eller säkerhetsansvarig inom någon samhällsviktig verksamhet som omfattas av NIS-regleringen? Då vill du delta på årets NIS-konferens den 10 maj för att få koll på det nya NIS 2-direktivet!

NIS-konferensen arrangeras av MSB och riktar sig till leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som omfattas eller kommer att omfattas av NIS-regleringen. Konferensen genomförs i Stockholm den 10 maj. De fysiska platserna blev fullbokade snabbt, men det finns fortfarande möjlighet att delta digitalt.

– Det här är ett bra tillfälle för beslutsfattare inom samhällsviktiga verksamheter att sätta sig in i vilka lagar och regler som gäller för arbete med informations- och cybersäkerhet. Att satsa på det förbyggande arbetet är centralt för att säkra samhällets funktionalitet både under normalläge och vid höjd beredskap, kris eller krig, säger Helena Andersson, verksamhetsstrateg på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Utökning av NIS-direktivet till NIS 2

NIS är EU:s krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för aktörer inom samhällsviktiga tjänster. Utöver myndigheter omfattas exempelvis bankverksamhet, sjukvård, energi, transport och digital infrastruktur.

MSB:s roll inom arbetet med NIS omfattar föreskriftsrätt, hantering av incidentrapporter, nationell samordning och att agera kontaktpunkt för andra EU-länder. EU har nyligen beslutat om ytterligare krav i NIS-direktivet (NIS 2) och därför har årets NIS-konferens ett särskilt fokus på detta.

Syftet med NIS 2-direktivet är att ytterligare bygga upp cybersäkerhetskapaciteten i hela unionen, begränsa hoten mot nätverks- och informationssystem och därigenom bidra till unionens säkerhet och till att dess ekonomi och samhälle kan fungera effektivt.

– När NIS 2 börjar gälla under 2024 blir kraven hårdare och fler samhällsviktiga verksamheter inkluderas. Under konferensen presenterar MSB de viktigaste nyheterna i NIS-direktivet och förklarar varför regelverket är så viktigt för civilsamhällets motståndskraft och Sveriges totalförsvar, säger Martin Snygg, handläggare på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Många intressanta programpunkter

NIS-konferensen lyfter viktiga och aktuella frågor inom informations- och cybersäkerhet med talare från MSB och aktörer inom offentlig- och privat sektor. Några exempel på intressanta programpunkter:

  • Ledningens roll för informationssäkerhetsarbetet.
  • Att arbeta med informationssäkerhet med begränsade resurser.
  • Att göra en bra riskanalys.
  • Säkerhet i digitala leveranskedjor.
  • Lärdomar från Ukrainas försvar mot cyberkrigföring.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig till leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster inom privat- och offentlig sektor som omfattas av NIS-regleringen. Se samtliga programpunkter, talare och utställare via länken nedan där det också går att anmäla sig till digital medverkan.

Publicerad: 19 april 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 19 april 2023

Till toppen av sidan