Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:54

Vad är Nato egentligen och vad innebär det att vara medlem?

Sverige har ansökt om ett Nato-medlemskap, och vi har erhållit status som inbjuden. Detta betyder att det pågår en rad förberedelser för ett svensk medlemskap under hösten 2022.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget och ansökan om medlemskap har ökat intresset för att veta mer om försvarsalliansen Nato. MSB och FHS arrangerade därför en paneldiskussion om detta aktuella ämne.

I paneldiskussionen deltog föreläsare som representerar såväl den politiska nivån, det militära försvaret och den civila beredskapen i Sverige. Diskussionen behandlar Nato som organisation, ur både ett civilt och ett militärt perspektiv, samt beskriver översiktligt Sveriges nuvarande samarbete med Nato inom ramen för Partnerskap för fred.

Ta del av paneldiskussionen via FHS-play

Publicerad: 21 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:54

Senast granskad: 21 september 2022

Till toppen av sidan