Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:59

Uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter

Regeringen gav i juli 2022 MSB i uppdrag att utveckla en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter.

I uppdraget ingår att tillämpa metoden på redan genomförda skyfallskarteringar och att tillgängliggöra resultaten så att de blir jämförbara ur ett nationellt perspektiv. Inom ramen för uppdraget ska också förslag lämnas på hur en nationell samordning av skyfallskarteringar kan utvecklas och förvaltas.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. MSB ska inhämta de underlag som behövs för att genomföra uppdraget från Boverket, SMHI och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Regeringsuppdrag

Publicerad: 26 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:59

Senast granskad: 26 september 2022

Till toppen av sidan