Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:21

När ska 1.3-utbildningen inkludera utbildning i transportskydd?

Nedan ges ett kort svar på när den utbildning som krävs enligt kapitel 1.3 även ska innehålla utbildning i transportskydd (kapitel 1.10). Under strecksatserna framgår det i vilken omfattning utbildning i transportskydd krävs.

  • För en ”fullvärdig” ADR/RID-transport?  Svar: Ja (se nedan)
  • För ”värdeberäknad mängd” enligt ADR?  Svar: Ja, för vissa ämnen (se nedan)
  • För begränsad mängd enligt ADR/RID ? Svar: Nej (se nedan)
  • För reducerad mängd enligt ADR/RID ? Svar: Nej (se nedan)

”Fullvärdig” ADR/RID-transport, dvs en transport där inga lättnader eller undantag kan används

Enligt avsnitt 1.3.1 ska en 1.3-utbildning inkludera de särskilda bestämmelser för transportskydd som tas upp i kapitel 1.10. Detta inkluderar de allmänna bestämmelserna under avsnitt 1.10.1 samt bestämmelserna under avsnitt 1.10.2 gällande utbildningens former (omfattning, uppdatering och dokumentation) för alla typer av gods. Om godset har hög riskpotential enligt 1.10.3.1 ska 1.3-utbildningen dessutom omfatta avsnitt 1.10.3.

”Värdeberäknad mängd” (transport i enlighet med 1.1.3.6 i ADR)

För transport som värdeberäknad mängd beror det på vilket gods som transporteras:

  • Till och med den 31 december 2022 gäller att 1.3-utbildningen ska inkludera transportskydd för de ämnen och föremål som räknas upp i första strecksatsen i 1.1.3.6.2, vilka samtliga tillhör klass 1 eller klass 7. Utbildningen ska omfatta avsnitten 1.10.1 – 1.10.3.
  • Från och med den 1 januari 2023 gäller samma utbildningskrav som i strecksatsen ovan (avsnitten 1.10.1 – 1.10.3), men med skillnaden att kravet för klass 1 utökas till att gälla för alla ämnen och föremål i klass 1 som enligt 1.10.3 har hög riskpotential. För att företag ska hinna anpassa sin verksamhet efter det utökade kravet medges dock en övergångsperiod (1.6.1.53) fram till och med den 31 december 2024. Under denna period får alltså kraven i ADR 2023 tillämpas (se första strecksatsen ovan).
  • För transport av övriga klasser, dvs klasserna 2 – 6.2 samt 8 och 9, som värdeberäknad mängd krävs det inte att 1.3-utbildningen omfattar utbildning i transportskydd.

Begränsad mängd ADR/RID

Det krävs inte att 1.3- utbildningen innehåller transportskydd. Detta eftersom kapitel 1.10 inte anges i 3.4.1 (a) där alla de bestämmelser i del 1 som ska följas finns angivna.

Reducerad mängd ADR/RID

Det krävs inte att 1.3-utbildningen innehåller transportskydd. Detta eftersom kapitel 1.10 inte behöver följas enligt 3.5.1.1.

Publicerad: 13 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:21

Senast granskad: 13 september 2022

Till toppen av sidan