Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:11

MSB utvecklar och förbättrar tilläggstjänster till Rakel

MSB lanserar tjänsten ”Säker transmission” för er som nyttjar tilläggstjänsterna: Klientanslutning för KC, Klientanslutning för positionering samt Telefonianslutning.

Detta innebär att transmissionen mellan er utrustning och Rakelnätet sampaketeras. Istället för att ni själva hyr transmissionen från en transmissionsleverantör för era kundanslutningar så ingår denna istället i tjänsten ”Säker transmission” som levereras i sin helhet från MSB.

Tjänsten ”Säker transmission”, där förbindelsen sampaketeras med tilläggstjänsterna har länge varit ett önskemål från våra kunder. Denna lösning underlättar hanteringen av Rakel.

Förbättringar för er som är ansluta till KC:

  • Nybeställning/ändring görs endast till Rakel kundstöd. Rakel driftleverantör säkerställer hela leveransen och koordinerar projektet mot er.
  • Felanmälan sker endast mot Rakel kundstöd som vid behov vidarebefordrar och hanterar kontakt med transmissionsleverantör.
  • MSB hanterar det behov av modernisering som teknikutvecklingen kräver på ett tydligare sätt.

Transmissionen ingår i priset för tilläggstjänsten vilket innebär färre fakturor att hantera för er som kunder.

Prisändringar

En ytterligare fördel med att MSB övertar transmissionen är att MSB som teleoperatör hyr förbindelser på en grossistmarknad där priserna är lägre än slutkundspriserna. Därmed kan vi erbjuda er priser som är lägre än eller lika med de priser ni betalar idag.

Se förändringar i prislistan under avsnitt 5, punkt 5.1 IP WAN.

Kundansvariga kommer att kontakta er som är anslutna till KC för att hjälpa er med övergången till ”Säker transmission”.

Säljstopp E1

MSB annonserar härmed ett säljstopp för alla anslutningsformer som nyttjar E1. Detta sker som ett led i modernisering av Rakelnätet då våra nya växlar inte har stöd för dessa förbindelser. Detta innebär att våra kunder som nyttjar E1 idag behöver uppgradera sina KC-utrustningar för IP-anslutning så snart som möjligt, men senast under 2024.

Alla kunder som idag nyttjar E1 för en befintlig anslutning mot Rakelnätet kommer att kontaktas av sin kundansvariga för att ges möjlighet att migrera till IP-baserad teknik.

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för aktörer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Rakel

Publicerad: 30 september 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:11

Senast granskad: 30 september 2022

Till toppen av sidan