Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:57

Se webbinarium om Riskkatalogen - stöd i risk- och sårbarhetsanalyser

Riskkatalogen är det senaste blocket i Handbok i kommunal krisberedskap – ett stöd till kommuner och andra aktörer i arbetet med krisberedskap och med risk- och sårbarhetsanalys. Där beskrivs ett 15-tal riskområden utifrån bland annat konsekvenser, osäkerhetsbedömningar, ansvar och roller.

Nu kan du se ett webbinarium som handlar om riskkatalogen. Torsby kommuns säkerhetssamordnare Kicki Lech berättar om hur hon ser riskkatalogen som ett stöd i kommunens krisberedskapsarbete.

- Det finns avsnitt i riskkatalogen som jag kommer att ha nytta av direkt, exempelvis ligger ras och skred och översvämningar väldigt nära till hands för oss, och vi drabbas ju även av höga temperaturer och vattenbrist och torka, säger Kicki Lech.

Hon berättar att riskkatalogen kan användas för att förbereda möten med andra verksamheter i kommunen.

- Om jag har läst på om vad risken innebär så kan jag i förväg bedöma om vi ska lägga tid på den. Och det vi går vidare med så är det en fördel för mig att jag har koll på olika konsekvenser för då kan jag lättare få med mig verksamheten i mina tankebanor, säger hon.

Det finns en hel del exempel på risker som kan verka lite mer osannolika.

- Det finns avsnitt som ligger lite längre bort och som jag kanske inte läser lika noga, exempelvis dom om jordbävningar och vulkanutbrott. Men jag tycker att det är ganska tjusigt att man i riskkatalogen sett över helheten och sammanställt det. Och vill man läsa mer så finns det hänvisningar i varje kapitel som man kan följa istället för att googla som en galning. Man kan inte ha koll på precis allt, utan styrkan ligger ju i att veta var man ska söka information.

Se webbinarium om Riskkatalogen på webbsdian om Handbok i kommunal krisberedskap

Publicerad: 20 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:57

Senast granskad: 20 oktober 2022

Till toppen av sidan