Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:52

Samlat stödmaterial för ökad informationssäkerhet

MSB har samlat viktigt stödmaterial för dig som arbetar systematiskt med att öka din verksamhets informationssäkerhet och därmed bidrar till att stärka Sveriges cybersäkerhet. Under informationssäkerhetsmånaden och kampanjen Tänk säkert förmedlar vi stöd riktat till informationssäkerhetschefer (CISO), it-chefer och säkerhetschefer inom offentlig och privat sektor. Syftet är att underlätta för dig att omsätta kunskap till säkerhetshöjande åtgärder och rutiner.

Under det rådande säkerhetspolitiska läget är det av yttersta vikt att så många organisationer som möjligt gör allt de kan för att skydda sin verksamhets viktigaste information. MSB tar löpande fram stöd för arbete med ökad informationssäkerhet i form av exempelvis vägledningar, digitala utbildningar och dialogstöd och via länkarna nedan presenteras ett urval material som kan användas för att stärka skyddet.

Vägledningar och handböcker

Säkerhetsåtgärder i informationssystem

Vägledning för tillämpningen av MSB:s föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2020:7) om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter som även kan användas av regioner, kommuner och företag.

Vägledning: Säkerhetsåtgärder i informationssystem

Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system

Råd till dig som arbetar med eller påverkar den inledande processen, utformningen och införandet av informations- och cybersäkerhetsåtgärder hos aktörer med cyberfysiska system.

Publikation: Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system

Incidenthantering för cyberfysiska system

Handbok som kan placeras i närheten av operatörsstationer eller i utrymmen för daglig drift med ifyllningsbara fält för kontaktuppgifter och anteckningar som kan vara till nytta vid en incident.

Handbok: Incidenthantering för cyberfysiska system

Ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Rekommendationer och stöd för arbetet med att bygga upp och stärka säkerheten i industriella informations- och styrsystem inom exempelvis el- och vattenförsörjning och transporter.

Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Nytt material om risk i metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Materialet hjälper dig att identifiera, analysera, utforma och använda riskanalys för att höja krisberedskapen i din verksamhet.

Metod stöd om risk på informationssäkerhet.se

Webbutbildningar

Operativ informationssäkerhet

Här får du kunskap om vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det går att arbeta med i praktiken.

Webbutbildning: Operativ informationssäkerhet

Taktisk informationssäkerhet

Kursen hjälper dig att komma igång och komma vidare med det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom din organisation.

Webbutbildning: Taktisk informationssäkerhet

Elektromagnetiska hot – en introduktion

Ger dig kunskap om elektromagnetiska hot och tänkbara konsekvenser av angrepp samt råd kring hur du kan arbeta för att skydda din verksamhet.

Webbutbildning: Elektromagnetiska hot

Cyberfysiska system – en introduktion

Kursen syftar till att ge en introduktion i ämnet cyberfysiska system för att bidra till motståndskraft och ett stärkt totalförsvar.

Webbutbildning: Cyberfysiska system

Dialogstöd

Mognadsdialogen

Mognadsdialogen är ett pedagogiskt verktyg för uppföljning av organisationens systematiska informationssäkerhetsarbete som passar de flesta organisationer.

Verktyget Mognadsdialogen på msb.se

Termbanken för informationssäkerhet

Termbanken är en sökbar databas med informations- och cybersäkerhetstermer som syftar till att CISO eller motsvarande i offentlig och privat sektor ska kunna samarbeta utifrån gemensamma definitioner på centrala begrepp.

Termbanken på informationssäkerhet.se

Rådgivningstjänst

MSB erbjuder en rådgivningstjänst som stödjer er i kommuner, regioner och statliga myndigheter att arbeta förebyggande. Vi vill underlättaför er organisation att anpassa informationssäkerhetsarbetet till er specifika verksamhet.

Rådgivningstjänst för informationssäkerhetsarbetet på msb.se

Standarder

MSB tillhandahåller via SIS standarderna SS-ISO/IEC 27002:2 022 - SS-ISO/IEC 27001:2 017 kostnadsfritt till kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och regioner för att underlätta det systematiska informationssäkerhetsarbetet. För mer information om licenserna kontakta informationssakerhet@informationssakerhet.se.

Publicerad: 19 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:52

Senast granskad: 19 oktober 2022

Till toppen av sidan