Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Över 100 skogsbrandsinsatser under 2022

Förmågan att hantera skogsbränder har stärkts både nationellt och internationellt under 2022. I år deltog helikoptrar, skopande flygplan och skogsbrandsdepåer i 101 insatser – vilket är 11 fler än året innan.
- Att vi inför och under gräs- och skogsbrandssäsongen har en nära dialog med räddningstjänster och länsstyrelser bidrar till den fortsatta utvecklingen och förmågan att snabbt hantera skogsbränder, säger Nils Vaernholt, enhetschef på MSB.

Årets skogsbrandssäsong drog igång ovanligt tidigt, redan den 25 mars sattes helikoptrar i beredskap på grund av höga risker för gräs- och skogsbränder.

- Vanligtvis startar beredskapen 1 april men på grund av att vi redan i mars såg brandrisken stiga valde vi att säkra upp med beredskap redan då, säger Nils Vaernholt, enhetschef för nationella insatser och civilskydd, på MSB.

Första aktiveringen skedde 12 april till en brand på Järvafältet strax utanför Stockholm. Sedan dess har flygplanen begärts 23 gånger, helikoptrarna 72 gånger och skogsbrandsdepåerna fyra gånger. Internationellt deltog två av de skopande flygplanen i två insatser genom rescEU-samarbetet, dels i Tjeckien i slutet av juli och dels i Frankrike i början av augusti.

Snabbt och effektivt stöd

I år var det i sydöstra delarna av landet resurserna användes mest, mycket beroende på de höga brandriskvärden som området hade under en längre tid. En som varit med om att begära luftburen förstärkning är Ulf Lago, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

- I vårt ledningssystem har vi haft ett 30-tal större mark- och skogsbränder där insatsen varat längre än fyra timmar. Vid 21 av dessa har flygande resurser använts. Utan flygande resurser hade vi haft flera tillfällen med samtidiga stora skogsbränder. Det hade varit otroligt påfrestande. Nu hann vi i de flesta fall också återställa och återhämta oss mellan skogsbränderna, säger Ulf Lago.

Ett gemensamt ansvar

Något både Nils Vaernholt och Ulf Lago lyfter som en anledning till att vi i Sverige nu är bättre på att bekämpa skogsbränder, är att det inte är en enskild aktörs förtjänst.

- Det är räddningstjänsten som släcker skogsbränderna, men en viktig faktor för den samlade förmågan är ett nära samarbete mellan olika aktörer, både nationellt och inom EU. Vi har kommit en bra bit i arbetet med att tillsammans stärka skogsbrandsförmågan. Nu är det viktigt att fortsätta satsa på att utveckla samverkan såväl nationellt som med andra länder. Aktörsgemensam övning och utbildning är nycklar för den fortsatta utvecklingen och förmågan, säger Nils Vaernholt.

 

 • Statistik för året

  Övergripande statistik nationellt, säsongen 2022

  • Helikopterinsatser: 72
  • Flygplansinsatser: 23
  • Skogsbrandsdepåer: 4

  Skopande plan

  • 23 stycken uppdrag (inklusive rescEU-uppdragen)
  • Snittinsatstid 4-5 h (inklusive flygtid tur och retur skadeområde)
  • Cirka 400 stycken vattensläpp
  • 924 m3 vatten totalt och snitt cirka 50 m3/insats
  • Längsta insatsen cirka 9 h (Hagentorp, Vänersborg, 26 vattensläpp och 58,5 m3 vatten) och kortaste 1,8 h (Björnsjön, Norrköping (8 vattensläpp och 20 m3 vatten)
  • Två prepositioneringar: Luleå och Kalmar (övrig tid i Nyköping samt två uppdrag inom rescEU)

  Helikoptrar

  • 72 stycken uppdrag
  • Total insatstid 498 h (inklusive flygtid tur och retur skadeområde).
  • Enbart brandsläckning 332 h.
   6 943 m3 vatten totalt och snitt cirka 96 m3/insats
  • Längst insatsen cirka 9 h (Pajala, varav släckningsarbete 8,2h och 230 m3 vatten) och kortaste ca 2 h (Sälgsjön, släckning på plats 0,6 h och 16 m3 vatten)

  Skogsbrandssäsongen 2022 inom EU pågår till och med 31 oktober vilket betyder att det kan tillkomma ytterligare insatser efter att denna statistik publicerats.

Om rescEU

 • RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.
 • Alla förfrågningar om resurser går via EU.
 • Sverige bidrar till rescEU med skopande flygplan, beredskapslager för sjukvårdsmateriel samt temporära nödbostäder.
Publicerad: 14 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 14 oktober 2022

Till toppen av sidan