Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:00

Ny termbank för informationssäkerhet

Behovet av en nationell terminologi inom informationssäkerhetsområdet är i dag stort och målgruppen är bred. MSB möter nu detta behov genom att lansera en webbaserad, fritt tillgänglig och sökbar nationell termbank för informationssäkerhet. En enhetlig nationell terminologi effektiviserar, harmoniserar och ökar förståelsen för informationssäkerhet inom relevanta yrkesgrupper i samhället.

Användbar sökmotor för många

I första hand riktar sig Termbanken för informationssäkerhet till yrkesgrupper som direkt arbetar med informationssäkerhet eller på annat sätt berörs av området. Även journalister, forskare, studenter samt en intresserad allmänhet kan dra nytta av termbankens innehåll.

Viktigt med samsyn kring begrepp

Termbanken för informationssäkerhet innehåller svenska och engelska termer, definitioner och förtydligande anmärkningar på svenska, med hänvisning till relevanta källor. Bakom innehållet i termbanken står MSB:s expertgrupp med representanter från privat och offentlig sektor, samt yrkesverksamma från högskolor och universitet – alla med lång erfarenhet av standardisering.

– Det är viktigt att det finns en enhetlig och tydlig terminologi rörande informations- och cybersäkerhet. Genom att göra terminologin lättillgänglig i en termbank kan MSB öka möjligheten att alla som arbetar med informationssäkerhet förstår varandra. För området informationssäkerhet, där många termer kommer från engelskan, är det också viktigt att de svenska termerna blir bra. Därför bör arbetet med terminologi ske i samverkan med experter med olika kompetenser och inriktningar, säger Tove Wätterstam, MSB:s representant i arbetsgruppen.

Uppdateringar sker kontinuerligt

MSB tar genom termbanken ansvar för det svenska fackspråket för området informationssäkerhet med stöd i språklagen. Uppdateringar med nya termer och definitioner kommer att ske kontinuerligt.

Termbanken för informationssäkerhet lanseras den 19 oktober 2022.

Termbanken på informationssäkerhet.se

Publicerad: 19 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:00

Senast granskad: 19 oktober 2022

Till toppen av sidan