Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

MSB bjuder in beredskapsmyndigheterna att diskutera utbildnings- och övningsfrågor

Samordning mellan aktörer med ansvar för civil beredskap är centralt för att stärka Sveriges förmåga att hantera kriser och ytterst krig. Den 23-24 november anordnar MSB Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS) som är en viktig plattform för dialog och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna.

NAFS leds av MSB och samlar beredskapsmyndigheterna samt andra viktiga aktörer såsom Försvarsmakten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) till möte två gånger om året.

- NAFS är ett värdefullt tillfälle för aktörerna att diskutera aktuella samordningsfrågor och hitta gemensamma förhållningssätt att arbeta vidare utifrån, säger Erik Olsson, ansvarig handläggare för forumet. I höst kommer NAFS att för första gången ta ett helhetsgrepp kring både utbildning och övning som verktyg för att höja aktörernas förmåga inom civil beredskap.

Mötet i november blir det första sedan den nya beredskapsstrukturen trädde i kraft den 1 oktober. Under mötet kommer deltagarna att bland annat diskutera hur kompetensen inom civil beredskap kan stärkas genom utbildning och övning samt vad den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar innebär för utbildnings- och övningsområdet.

NAFS är en del av den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet som syftar till att öka förmågan inom krisberedskap och civilt försvar genom att främja en nationellt sammanhållen och systematisk övningsverksamhet.

Läs mer

Om utbildningar, pågående övningar och övningsstöd
Om NAFS

Webbkursen Öva tillsammans

 

 

Publicerad: 27 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Senast granskad: 27 oktober 2022

Till toppen av sidan