Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:37

Information om krisberedskap skickas hem till Sveriges 16-åringar

Över 120 000 personer i Sverige är totalförsvarspliktiga – utan att kanske veta vad det innebär. Därför startar MSB en kommunikationssatsning för att landets 16-åringar ska lära sig mer om krisberedskap, civilt försvar och sin roll i totalförsvaret. Information kommer att skickas hem till Sveriges alla 16-åringar under vecka 43.

Alla som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 år och 70 år har en plikt att hjälpa till vid krigsfara eller krig. För många innebär det att gå till sitt vanliga arbete då den civila delen av försvaret ska få samhället att fungera så vanligt som möjligt trots störningar. För den som är 16 år kan det till exempel innebära uppgifter som att hjälpa till att dela ut mat och vatten, visa vägen eller dela ut information.

Ung kvinna med plastdunk i handen. Rök i bakgrunden.

Under hösten erbjuds alla 16-åringar i Sverige, totalt 121 500 personer, att ta del av en utbildning i krisberedskap. Genom ett ljuddrama och ett fysiskt utskick vill MSB öka 16-åringarnas kunskap om just totalförsvarsplikt, krisberedskap, civilt försvar, hemberedskap och hur de kan bidra och hjälpa till under en kris. Alla 16-åringar i Sverige kommer från och med vecka 43 att få ta del av ett fysiskt utskick som hamnar direkt i brevlådan.

- Vid en kris är det många som sluter upp och vill hjälpa till. Vi vill att fler unga ska kunna vara med. Vi har både ett förtroende för och en förväntan på att 16-åringar har förmåga att bidra vid en kris, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Hon fortsätter:

- Under sommaren 2021 fick MSB i uppdrag av regeringen att erbjuda kunskap i krisberedskap riktad mot unga. Den ska erbjudas unga det år de fyller 16. Utbildningen blir sedan årligen återkommande till landets 16-åringar, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Ljuddrama ska locka till lyssning

För att den frivilliga utbildningen ska kännas tilltalande och motiverande att göra för den som är 16 år har MSB tagit ett nytt grepp och lägger en stor del av lärandet i ett ljuddrama. I dramat får man följa några 16-åringar genom olika kriser och ta del av hur de hanterar olika händelser och vad de lär sig. De som är 16 år kommer även få ljuddramat hemskickat i bokform. Där kan även vårdnadshavare ta del av utbildningen om de önskar. Till ljuddramat hör även ett Eftersnack där skådespelarna tillsammans med en expert från MSB diskuterar olika händelser och förklarar hur krisberedskapssystemet är uppbyggt och hur vi alla kan bidra.

- En stor tonvikt har lagts på vikten av att vi alla behöver hjälpas åt vid en kris. Både för att samhället ska fungera så bra som möjligt under krisen men också för att lösa krisen. Under en kris behövs både att vi springer fort och tänker efter och vi behöver även de unga. säger Christin Thörnvall, projektledare MSB.

Ljuddramat Klara färdiga finns där poddar finns. Första avsnitten släpptes 17 oktober.

Läs mer om informationssatsningen Klara färdiga

Broschyr med texten Klara färdiga lutad mot en mur.

Fysiskt utskick

Adresserat utskick i form av en novell till 121 500 stycken 16-åringar, med start vecka 43. För de som ännu inte hunnit fylla 16 år går utskicket till vårdnadshavaren.

Tillsammans med novellen kommer ett informationsblad som även når vårdnadshavarna. Där finns en kort förklaring om syftet med utskicket och varför man får det. Det finns även en kortad förklaring på engelska och arabiska på denna bilaga.

Ljuddramat:

Ljuddramat består av fem avsnitt. Varav tre släpps vecka 42 de sista två avsnitten släpps vecka 43.

Samma släpp sker med Eftersnacken. Expert från MSB diskuterar och reflekterar kring varje avsnitt tillsammans med skådespelarna.
Ljuddramat är runt 7-12 minuter och Eftersnacket runt 3 minuter.

Publicerad: 20 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:37

Senast granskad: 20 oktober 2022

Till toppen av sidan