Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:33

FN-möte om reglerna för vägtransport av farligt gods (ADR)

FN:s arbetsgrupp WP.15 håller ett möte i november gällande reglerna för transport av farligt gods på väg, ADR. Ändringarna kan komma att medföra ändringar i 2025 års utgåva av ADR.

Här finner du en svensk sammanställning över de förslag som kommer att diskuteras.

Inför kommande möte

Nästa möte med WP.15 hålls den 8-11 november 2022. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslagen.

Svensk dokumentsammanställningSynpunkter på förslagen mejlas till katarina.strom@msb.se senast den 3 november 2022.

Mer information om WP.15-möten

Publicerad: 21 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:33

Senast granskad: 21 oktober 2022

Till toppen av sidan