Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Bilder om rapporteringsvägar vid fred och inför höjd beredskap

Vidareutvecklingen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning som aktörer som blir inblandade i att hantera en samhällsstörning ska använda har pågått sedan januari 2022. Nu presenteras den senaste leveransen i form av bilder som visar rapporteringsvägar under både fred och höjd beredskap mellan olika aktörer, från lokal till nationell nivå.

- Under året har vi grundligt tillsammans med olika aktörer gått igenom våra utvecklingsbehov. Nu börjar vi se konkreta resultat som vi presenterar i bildform då det ger en överblick och skapar en grund till en gemensam förståelse, säger Ida Kullgren, projektledare för vidareutvecklingen av Gemensamma grunder.

Den 1 oktober trädde ett nytt beredskapssystem i kraft. Redan i juni presenterades bilder som visade olika aktörers roller och ansvar i det nya systemet.

- För att ta till sig Gemensamma grunder så måste man ha en förförståelse om olika aktörers roller och ansvar i systemet, därför blev de bilderna den första leveransen, säger hon.

Nya bilder om rapporteringsvägar

Ett tydligt och prioriterat behov för aktörer inblandade vid hantering av en samhällsstörning är att få en överblick av vilka som ska rapportera vad till vem. De bilder som nu tagits fram visar den författningsstyrda rapporterings-och informationsskyldigheten vid samhällstörningar i fredstid, samt inför och vid höjd beredskap som började gälla den 1 oktober.

Anna Sortelius är delprojektledare för arbetsgruppen som jobbar med lägesbild, rapportering och operativ rytm.

- Med bilderna vill vi öka förståelsen för hur de författningsstyrda rapporteringsvägarna ser ut och till vem respektive aktör ska rapportera och ta emot information ifrån. Det är viktigt och prioriterat att öka förståelsen och samsynen inom området lägesbild, rapportering och operativ rytm, säger hon.

Bilder om Författningsstyrda rapporterings- och informationsvägar samt om det nya beredskapssystemet

Workshopar för samsyn

Nyligen genomförde arbetsgruppen för lägesbild rapportering och operativ rytm en workshop tillsammans med länsstyrelserna för att få ökad samsyn kring lägesbildsprocessen.

- Workshopen skulle öka kunskaper och förståelse om vilka behov och krav på lägesbilder som finns och hur dessa kan hanteras. Det var ett tillfälle för alla att dela erfarenheter och goda exempel och vi hoppas kunna upprepa workshopen med fler målgrupper framöver, säger Anna Sortelius.

Karin Lindgren, Länsstyrelsen Norrbotten och medarrangör till workshopen tyckte att workshopen gav mersmak.

- Det har länge har funnits ett stort behov av att få lära av varandras lägesbildsarbete. Workshopen var mycket givande ur det perspektivet, och ett utökat nätverkande inom länsstyrelsevärlden är en vinstfaktor i sig, säger hon.

Fler illustrativa leveranser på gång

Ida Kullgren berättar att inriktningen för vidareutvecklingen av Gemensamma grunder är att löpande leverera olika delar av grunderna och på sikt bygga upp som ett ramverk som består av olika moduler.

- Vi ska inte dyka ner under ytan och komma fram med en ny tjock lärobok, ”en blå bok” om tre år. Det blir en utmaning är vidareutveckla något som vi samtidigt parallellt implementerar, men vi har en arbetsgrupp som jobbar med att förklara hur allt hänger ihop som en röd tråd och se till att allt hänger ihop i slutändan, säger Ida.

Om Vidareutvecklingen av Gemensamma grunder

Publicerad: 13 oktober 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Senast granskad: 13 oktober 2022

Till toppen av sidan