Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 november 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:59

Nya administrativa bestämmelser för WIS

Nu finns nya administrativa bestämmelser för WIS. Bestämmelserna riktar sig till dig som är användare eller aktörsadministratör i WIS. Rutiner för arkivering, gallring och inloggning är några nyheter i de nya administrativa bestämmelserna.

WIS är en tjänst från MSB för att dela information och lägesbilder inom och mellan krisberedskapsaktörer. Administrationen av WIS är delad mellan MSB och respektive WIS-aktör. MSB utför central administration kring vilka aktörer som ska ha tillgång till WIS. WIS-aktörerna administrerar sin egen användning av WIS. En förutsättning för att få tillgång till WIS är att WIS-aktören accepterar och följer de administrativa bestämmelserna.

Nyheter i bestämmelserna

De nya administrativa bestämmelserna är en anpassning till WIS-utvecklingen som skett de senaste åren. Bestämmelserna ersätter tidigare administrativa bestämmelser från 2018.

Några nyheter att vara uppmärksam på i de nya administrativa bestämmelserna är:

 • Rutiner för arkivering och gallring.
  Bestämmelserna beskriver att varje WIS-aktör har arkivansvar för sin egen information i WIS. Av bestämmelserna framgår även att WIS-aktörer som omfattas av arkivlagen behöver säkerställa att respektive arkivbildare fattar ett gallringsbeslut för WIS.
 • WIS-aktörens ansvar för egna användare.
  En förväntan på WIS-aktörer är att det ska finnas rutiner som säkerställer att aktören endast har aktiva och behöriga användarprofiler i WIS.
 • Ny inloggning.
  Bestämmelserna har anpassats efter den nya inloggningsfunktionaliteten i WIS som infördes våren 2022.
 • Arrangemang för personuppgifter.
  En översyn av personuppgiftshanteringen i WIS har resulterat i ett arrangemang för personuppgifter. Av arrangemanget framgår att MSB och WIS-aktörerna i huvudsak har ett gemensamt personuppgiftsansvar.

Mer information

Administrativa bestämmelser för WIS

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris får använda WIS. I dag är cirka 700 aktörer registrerade i WIS.

MSB utvecklar och ansvarar för WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 14 november 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:59

Senast granskad: 14 november 2022

Till toppen av sidan