Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:51

Överenskommelse ger 800 miljoner till civilt försvar

Försvarsberedningen kom igår överens om ett tillskott till totalförsvaret. Överenskommelsen innebär att regeringen kommer att förstärka det civila försvaret med 800 miljoner kronor under 2022. Det gör det möjligt att genomföra en del av de åtgärder som MSB tillsammans med en rad myndigheter har föreslagit i en åtgärdslista omfattande 1,8 miljarder kronor.

– Det här är en historiskt stor satsning på civilt försvar. Jag vill tacka alla som på så kort tid fått fram den lista över hur vi kan snabba på bygget av det civila försvaret som alla Sveriges riksdagspartier nu ställt sig bakom. Stort tack alla ni som tänkt vad som behöver göras och räknat på vad det kostar, hälsar Charlotte Petri Gornitzka.

Exakt hur de medlen fördelas kommer att bli klarare när regeringen ger uppdrag enligt nedan:

Åtgärderna ska utgå från den redovisning som vi lämnade i torsdags, och kompletterade i fredags, på uppdraget att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret. Listan omfattar åtgärder för total 1,8 miljarder kronor.

MSB får i uppdrag att, i samråd med berörda myndigheter, föreslå både vilka redan planerade åtgärder som kan tidigareläggas och vilka eventuella ytterligare åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret i budgetpropositionen för 2023. Detta uppdrag ska redovisas under våren 2022.

Regeringen kommer även att ge ett uppdrag som innebär att MSB i samråd med berörda myndigheter ska lämna förslag på åtgärder och prioriteringar för det civila försvaret på längre sikt, dvs. för 2024 och framåt. Detta uppdrag ska redovisas den 1 november 2022 och ska bli föremål för beredning i Försvarsberedningen efter valet 2022.

Läs försvarsberedningens överenskommelseLäs förslag till åtgärder för att stärka det civila försvaret

Publicerad: 17 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:51

Senast granskad: 17 mars 2022

Till toppen av sidan