Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Nu släpps räddningstjänsternas insatsstatistik för 2021

Varje år publicerar MSB räddningstjänsternas insatsstatistik. Nu är statistiken för 2021 sammanställd och den visar att de kommunala räddningstjänsterna gjorde 96 000 utryckningar till inträffade eller befarade olyckor.
– De flesta utryckningarna gjordes till bränder, trafikolyckor och automatlarm, säger Mikael Malmqvist, som jobbar på avdelningen för räddningstjänst- och olycksförebyggande på MSB.

Skillnaden i antal utryckningar till inträffade eller befarade olyckor från 2020 är endast 400 fler händelser, en ökning med en halv procent jämfört med året innan.

– Vi ser en ökning av trafikolyckor, villabränder och automatlarm utan brandtillbud men också en minskning av utryckningar till avsiktliga bränder i personbilar. Under 2021 larmades räddningstjänsten till knappt 700 avsiktliga bränder i personbilar. Det är en minskning med 32 procent jämfört med föregående år. Det är en säkerställd minskning, men vad den beror på behöver analyseras djupare, säger Mikael Malmqvist.

Utöver utryckningarna genomförde räddningstjänsten drygt 25 000 andra uppdrag, som sjukvårdslarm.

Läs sammanfattning från händelser och uppdrag under 2021

Om insatsstatistiken

Sedan 1996 har MSB (fram till 2009 var det Räddningsverket) publicerat räddningstjänsternas insatsstatistik. Statistiken bygger på att räddningstjänsten själv ska rapportera in hur många larm de haft. Statistiken visar vilka typer av insatser som räddningstjänsten har larmats till och vilka åtgärder som vidtas vid en olycka.

Under 2022 kommer MSB att fortsätta följa upp analysen av pandemins påverkan på olyckor genom att analysera statistiken för räddningstjänstens insatser från 2021 på samma sätt som MSB gjorde med statistiken för 2020.

MSB kvalitetssäkrar statistiken

MSB lägger ner ett stort arbete på att kvalitetssäkra underlaget från räddningstjänsterna och följer upp vissa viktiga statistikvariabler och kontaktar vid behov berörd statistiksamordnare om misstänkta felaktigheter upptäcks. Totalt 99 procent av alla påbörjade rapporter har slutredovisats till MSB. Sedan den 1 januari 2021 är det lagkrav för alla kommuner att skicka in underlag för MSB:s insatsstatistik och MSB har tagit fram föreskrifter om vad rapporterna ska innehålla och hur de ska skickas in.

Så används statistiken

Statistiken används av olika användare inom skilda delar av samhället. Den kanske viktigaste användargruppen är kommunal räddningstjänst. Statistikuppgifterna ligger till grund för de riskanalyser som kommunernas handlingsprogram bygger på och statistiken behövs för uppföljning och utvärdering av programmen. MSB använder sig av statistiken för att ta fram nationella riskbilder, uppföljning av strategin för stärkt brandskydd, inriktning av verksamhet och mycket mer. Statistiken används även av experter inom framför allt brandskydd, som till exempel Brandskyddsföreningen och försäkringsbranschen. Även forskare behöver detaljerade statistikuppgifter för sina analyser.

Frågor om statistiken kan mejlas till statistik@msb.se

Publicerad: 29 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 29 mars 2022

Till toppen av sidan