Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:12

Lär dig mer om totalförsvaret med webbkursen "Totalförsvar – ett gemensamt ansvar"

Webbkursen är ett stöd till dig om vill lära dig mer om totalförsvaret och kan även inspirera och uppmuntra till ett engagemang i Sveriges civila försvar.

Webbkursen är uppdelad i fyra kapitel:

  1. Det här är totalförsvaret - beskriver bland annat det civila och det militära försvaret
  2. Därför behövs totalförsvaret – om en förändrad hotbild, säkerhetspolitiskt läge och samhällsviktig verksamhet
  3. Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets krisberedskap som grund för totalförsvaret, olika aktörers uppdrag och ansvar, begreppet höjd beredskap samt några centrala regler vid krig eller krigsfara.
  4. Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i totalförsvarsplaneringen, behovet av att identifiera och möta informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

En första version av webbkursen "Totalförsvar – ett gemensamt ansvar" utvecklades 2019 av MSB i samverkan med Försvarsmakten. Syftet var att öka kunskapen om totalförsvaret och uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen. Sedan lanseringen har fler än 12 000 användare tagit del av webbkursen.


Webbkursen har uppdaterats mot bakgrund av exempelvis:

  • Ny försvarspolitisk inriktning och försvarsbeslutet 2021-2025
  • Gemensam handlingsplan MSB och Försvarsmakten Handlingskraft
  • Övergripande mål för totalförsvaret samt justerade mål för civilt och militärt försvar

Sverige är värt att försvara och totalförsvaret är ett gemensamt ansvar. Lär dig mer!

Webbkursen tar ca 45-60 minuter att göra och nås enkelt utan inloggning via msb.se.

Webbkursen Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

Mer om totalförsvar och civilt försvar

Läs mer om det svenska civila beredskapssystemet

 

Publicerad: 4 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:12

Senast granskad: 4 mars 2022

Till toppen av sidan