Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:06

Läkemedel från Sverige har skickats till krigets Ukraina

MSB och Läkemedelsverket arbetar ihop med att samordna insamling och transport av läkemedel. Uppdraget kom från regeringen efter begäran om stöd inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

Ett intensivt arbete möjliggjorde att transporten kunde lämna Sverige under söndagen och anlända till Polen under måndagen. Därifrån kommer lasten att skickas vidare till Ukraina tillsammans med andra hjälpsändningar. Det är många delar som måste lösas innan transport av läkemedel kan genomföras. Tillstånd måste finnas på plats och säkerhetsaspekter att ta hänsyn till.

– Ukraina har efterfrågat en rad olika läkemedel. Den här gången kunde Läkemedelsverket snabbt identifiera en lämplig donation med efterfrågade värktabletter och MSB kunde organisera en transport för att sändningen skulle bli en del av det samlade EU-stödet till Ukraina. Det här var även ett test av om upplägget fungerar och det gick bra. Vi har planering klar för ytterligare leverans av läkemedel och fortsätter arbetet tillsammans, berättar Roger Gustafsson, projektledare på MSB.

Läkemedlen donerades i det här fallet av ett läkemedelsföretag.

– Det är viktigt att de hjälpinsatser som görs möter upp de behov som finns. Sverige donerar läkemedel till Ukraina och då är det viktigt att det sker samordnat och utifrån de uttalade behov som finns i Ukraina. Privata initiativ är förstås behjärtansvärda men det går att göra större nytta på annat sätt, exempelvis genom etablerade hjälporganisationer, säger Lena Björk, direktör för tillsynsverksamheten vid Läkemedelsverket.

Nationellt och internationellt samarbete

Ukrainska myndigheter har efterfrågat samordnat stöd från EU:s medlemsstater, via EU:s civilskyddsmekanism, däribland brandbekämpningsutrustning, fordon, sjukvårdsartiklar, tält med mera.

Att stärka aktörer med kompetens och material är en av flera en viktiga delar av MSB:s operativa uppdrag. Kopplat till kriget i Ukraina bistår MSB med stöd till exempelvis FN:s flyktingorgan UNHCR men vi skickar även egen personal och materiel, bland annat ett medicinskt team, brandbekämpningscontainrar, tält och generatorer.

Även inom Sverige samarbetar MSB med andra myndigheter och organisationer. Bland annat har vi tillsammans med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket skickat tio lastbilar med nödvändigt sjukvårdsmateriel till Ukraina.

På vår webbplats finns mer information om MSB:s arbete kopplat till kriget i Ukraina samt information till myndigheter, företag och privatpersoner

På Läkemedelverkets webb finns information till partihandlare som vill donera läkemedel

Publicerad: 22 mars 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:06

Senast granskad: 22 mars 2022

Till toppen av sidan