Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:00

Informationssatsning till fastighetsägare om skyddsrum

Den aktuella säkerhetspolitiska situationen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har lett till att många ställer frågor till MSB om skyddsrum. Därför har vi tagit fram särskild information om både ansvar och praktiska uppgifter som ska sändas till alla som äger något av landets 64.000 skyddsrum.

Informationen om skyddsrum för fastighetsägare på msb.se/skyddsrum har utökats och nu förbereds ett utskick till alla de som står som ägare till skyddsrum i det nationella skyddsrumsregistret. Utskicket kommer att skickas ut i omgångar under våren med start under april.

- Vi vill betona att det inte är aktuellt att ställa i ordning eller på annat sätt rensa ut skyddsrum. Däremot är det bra om fastighetsägare håller koll på sina skyddsrum, ser till att det är skyltat och regelbundet gör en kontroll av skyddsrum och skyddsrumsförråd, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Informationen innehåller fastighetsägarnas ansvar enligt lagen om skyddsrum, om hur det ska skyltas, underhållas, utrustas och göras tillgängligt.

- Vi kommer att komplettera denna information framöver. Bland annat kommer vi längre fram under våren att ta fram information om grundläggande principer för att ställa i ordning skyddsrum och egenkontroll längre fram under våren, säger han.

Information om skyddsrum för fastighetsägare

En del av befolkningsskyddet

Skyddsrum är en del av det som kallas befolkningsskyddet som handlar om att skydda och rädda civilbefolkningens liv, enskild egendom och civil allmän egendom. I befolkningsskyddet ingår även varningssystem, utrymning och inkvartering.

Läs mer om befolkningsskyddet

Svar på frågor från boende

Många fastighetsägare får frågor från hyresgäster och andra om skyddsrum. Många av frågorna har svar på MSB:s webbplats och kan besvaras genom den information som nu publiceras.

Som fastighetsägare kan du underlätta de boendes beredskap på ett antal områden. Boende som känner sina grannar har större chanser att hantera kriser på ett bra sätt. Projektet ”Preppa tillsammans!” som finansieras av MSB möjliggör större aktivitet och gemenskap i bostadsområden, samhällen och byar, stärker människors egenmakt och ger deltagarna verktyg för att inte bara klara sig själva, utan också kunna vara ett stöd till medmänniskor som är i behov av hjälp.

Tips till privatpersoner om att stärka egenberedskapen - tillsammans

Relaterat

En särskild utredare har i uppdrag att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Utredningen ska presenteras senast i november 2022. 

Utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskapMSB har föreslagit flera åtgärder till regeringen för att förstärka det civila försvaret under 2022 inom området befolkningsskydd som omfattar bland annat trygghetspunkter, skyddsrum, utrymning, utomhusvarning samt stöd till ideella organisationer

Nyheten "800 miljoner till civilt försvar”

Publicerad: 1 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:00

Senast granskad: 1 april 2022

Till toppen av sidan