Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:20

MSB varnar för vilseledande information från företag som säljer skyddsrumstjänster

MSB vill varna ägare av fastigheter med skyddsrum för företag som ringer runt och hävdar att alla skyddsrum ska besiktas med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Detta stämmer inte och MSB ser allvarligt på det inträffade.

– MSB har inte gett något företag i uppdrag att besikta skyddsrummen, säger Anders Johannesson, chef för enheten för befolkningsskydd på MSB.

Fastighetsägarna som blivit uppringda har fått intrycket att detta är något som sker på uppdrag av staten och att besiktningen därmed inte är frivillig. Det har inte heller framkommit att besiktningen är något som fastighetsägaren själv ska bekosta.

– För att förhindra att fler fastighetsägare får vilseledande information och tar emot fakturor som de inte räknat med vill MSB förtydliga vad som gäller, säger Anders Johannesson.

Detta gäller för besiktning av skyddsrum

Besiktning av skyddsrum kan ske på två olika grunder. Antingen för att MSB har valt ut skyddsrummet för kontroll eller tillsyn för att säkerställa att skyddsrummen har avsedd skyddsförmåga och att skyltning skett i enlighet med lagen, eller för att fastighetsägaren själv har beställt en besiktning för ta reda på skicket på sitt skyddsrum.

– Besiktningen som sker på uppdrag av MSB är kostnadsfri och fastighetsägaren får då en skriftlig kallelse cirka fyra veckor i förväg. Den skyddsrumssakkunniga som fått i uppdrag från MSB att kontrollera eller göra tillsyn av skyddsrummet ska vid mötet med fastighetsägaren uppvisa sitt behörighetskort som certifierad skyddsrumssakkunnig, säger Anders Johannesson.

Skulle MSB hitta brister i samband med en kontroll kommer myndigheten genom ett beslut kräva att fastighetsägaren åtgärdar bristerna. Om besiktningen istället sker på fastighetsägarens initiativ ska den betalas av fastighetsägaren. En sådan besiktning leder inte till krav på åtgärder utan görs mer för fastighetsägarens eget behov för att se till att de uppfyller underhållsansvaret enligt lag.

Att tänka på vid beställning av skyddsrumsbesiktning

MSB ser positivt på att fastighetsägare på eget initiativ går igenom och eventuellt åtgärdar sina skyddsrum så att de är funktionsdugliga. MSB vill däremot återigen förtydliga att besiktningarna som företagen vill utföra är frivilliga och att det i så fall är något som fastighetsägaren själv kommer att få bekosta. Skulle du som fastighetsägare få ett sådant samtal, var då noga med att ta in offert så du vet vad det kommer att kosta dig. Det finns även fler företag och skyddsrumssakkunniga ute på marknaden som utför skyddsrumsbesiktningar, så ett tips är att ta in offerter från flera olika för att kunna jämföra pris.

I länken nedan hittar du kontaktuppgifter till skyddsrumssakkunniga och skyddsrumsleverantörer som är certifierade av MSB och som står till marknadens förfogande.

Kontakta skyddsrumssakkunnig eller leverantör

Så kan du göra om du är drabbad

Om du som privatperson upplever att företag som ringer upp inte lever upp till den konsumenträttsliga lagstiftningen, till exempel om marknadsföringen är felaktig, prisuppgifter är bristande eller om säljmetoden är olämplig kan du anmäla det till Konsumentverket.

Här kan du anmäla till Konsumentverket

Företag och bostadsrättsföreningar kan rådgöra med sina branschorganisationer.

Information om skyddsrum riktad till fastighetsägare

På MSB:s webbplats kan du som äger ett skyddsrum läsa mer om underhåll av skyddsrum

Publicerad: 6 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:20

Senast granskad: 6 maj 2022

Till toppen av sidan