Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:30

Skopande flygplanen övades internationellt i Finland

För att bibehålla och utveckla förmågan att verka internationellt inom EU är det viktigt att kontinuerligt öva. Just därför deltog MSB i en skogsbrandsövning i Finland 2 – 5 maj med två skopande flygplan som ingår i rescEU-samarbetet.

Finland arrangerar årligen en skogsbrandsövning. I år deltog Sverige med två skopande flygplan. Planen är stationerade i Sverige och ingår i rescEU-samarbetet. Det innebär att de vid behov kan användas vid bränder i andra EU-länder.

– Det här var ett utmärkt tillfälle att öva på att ge stöd internationellt. Vi övade hela kedjan från begäran till att utföra, berättar Petronella Norell, chef enheten för nationella insatser och civilskydd.

Gemensam beredskap

– Samarbetet mellan Finland och Sverige och fungerande samarbetsstrukturer är viktiga med tanke på den kommande skogsbrandssäsongen. Det är väsentligt att utveckla Europeiska unionens gemensamma kapacitet för att vi tillsammans bättre ska kunna förbereda oss på de utmaningar som klimatförändringen medför, säger räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Sveriges beredskap för kriser är en del av EU:s beredskap, på samma sätt som EU:s beredskap är en del av vår. RescEU är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser som kan användas vid olika kriser. 2021 svarade Sverige på en begäran från EU om hjälp att bistå vid släckningen av de stora skogsbränderna som härjade i Grekland under sommaren. Två flygplan från Sverige deltog under en veckas tid under insatsen där totalt 11 medlemsländer bistod.

Viktiga förberedelser

Övningen har bland annat bidragit till en ökad förståelse för varandras system och förutsättningar att samverka vid skogsbränder. Övningen har också utvecklat teknikerna för kommunikation och metoder för effektivt och säkert samband på skadeplats.

I samband med övningen arrangerades ett nordiskt-baltiskt möte där man pratade om respektive lands förberedelser inför skogsbrandssäsongen. Styrkor, svagheter och goda exempel togs upp, både på det förebyggande och på det rent operativa området. EU-kommissionen representant vid mötet menade att prognosen just nu pekar på att det kan bli många skogsbränder i Europa under säsongen.

Om rescEU

Sverige bidrar, genom MSB, till rescEU med skopande flygplan tillgängliga för skogsbrandsbekämpning. Vi ansvarar även för ett av rescEU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel samt har i uppdrag att ta fram en resurs som ska kunna bistå med tillfälliga nödboenden för människor som flyr kriget i Ukraina.

Mer information om MSB:s förstärkningsresurser för skogsbrand på msb.se

Mer information om rescEU och civilskyddssamarbetet på msb.se

Publicerad: 9 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:30

Senast granskad: 9 maj 2022

Till toppen av sidan