Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:07

Rapport från möte med WP.15 (ADR)

Här kan du läsa den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, som hölls den 9-13 maj 2022.

Möten med WP.15 hålls två gånger per år och behandlar ändringar i ADR, bestämmelser för transport av farligt gods på väg.

Detta möte beslutade om bestämmelser som kommer att föras in i ADR 2023. Diskussioner fördes även gällande förslag till ändringar av 2025 års utgåva ADR.

Den svenska rapporten från det senaste mötet och rapporter från tidigare möten finns på webbsidan för WP.15-möten.

Rapporter från WP.15-möten

Publicerad: 24 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:07

Senast granskad: 24 maj 2022

Till toppen av sidan