Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Rapport från möte med OTIF:s arbetsgrupp gällande ändringar i RID

Här kan du läsa den svenska rapporten från det senaste mötet med OTIF:s stående arbetsgrupp för transport av farligt gods på järnväg, som hölls den 23 maj 2022.

Mötena hålls två gånger per år och behandlar ändringar i RID, bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg.

Detta möte beslutade om bestämmelser som kommer att föras in i RID 2023 och diskuterade förslag till ändringar i RID 2025. Mötet efterföljdes av möte med RID:s expertkommitté som fattade officiellt beslut om samtliga av de ändringar som kommer in i RID 2023.

Den svenska rapporten från det senaste mötet och rapporter från tidigare möten finns på webbsidan för RID-möten.

Rapporter från RID-möte

Publicerad: 25 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 25 maj 2022

Till toppen av sidan