Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:23

Ny vägledning för planering av storskalig utrymning finns nu som arbetsutgåva

God planering för storskaliga utrymningar kan vara en förutsättning för att rädda människors liv och hälsa i samband med stora samhällsstörningar. Nu finns en ny vägledning i en arbetsutgåva som sänds till bland annat kommuner för granskning innan en utvecklad version kommer senare i juni.

Sverige har hittills varit förhållandevis förskonat från behov av utrymningar i större skala. Klimatförändringar, med skogbränder och översvämningar som följd, samt det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde är dock faktorer som aktualiserar ett behov av en ökad förmåga i samhället att kunna genomföra storskaliga utrymningar.

Arbetsutgåva riktad till aktörer med särskilda uppgifter

Det pågår fortfarande ett arbete med att utveckla vägledningen, men på grund av det stora intresset för frågorna har MSB beslutat att släppa en version av första delen av vägledningen som en arbetsutgåva. Den vänder sig till aktörer på nationell, regional och lokal nivå som har uppgifter i samband med en storskalig utrymning, samt ansvar för planering, förberedelser och samverkan under utrymning.
De aktörer som främst berörs av vägledningen är exempelvis kommuner, regioner, länsstyrelser, Polismyndigheten, andra statliga myndigheter med ansvarar för samhällsskydd och beredskap samt privata aktörer.

En färdig vägledning för storskalig utrymning kommer att presenteras i juni 2022.

Denna vägledning ersätter MSB:s tidigare vägledning "Att planera och förbereda en storskalig utrymning" från 2014.

Vägledning för storskalig utrymning på msb.se

Publicerad: 9 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:23

Senast granskad: 9 maj 2022

Till toppen av sidan